با تکيه بر سرمايه علم و دانش‌مان پیش می‌رویم

مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان می‌گوید: قدم اول را با وام شروع کرديم و به مرور وضعيت مالي‌مان بهتر شد، هنوز هم با مشکلات مالي مواجه هستيم، اما با تکيه بر سرمايه علم و دانش‌مان توانسته‌ايم اين مسير را جلو برويم و کارمان را ادامه دهيم.

قدم اول را با وام شروع کرديم و به مرور وضعيت مالي‌مان بهتر شد، هنوز هم با مشکلات مالي مواجه هستيم، اما با تکيه بر سرمايه علم و دانشمان توانسته‌ايم اين مسير را جلو برويم و کارمان را ادامه دهيم.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: کم‌کم بايد نگاهمان را عوض کنيم؛ همان نگاهي که مي‌گويد شرکت‌هاي شهرهاي بزرگ، از شرکت‌هاي شهرهاي کوچک قوي‌تر هستند. راستش براي تغيير اين نگاه همين حالا هم دير شده است. مثلا در استان چهارمحال و بختياري، با شرکتي مواجه مي‌شويد که پس از 13 سال که از فعاليتش مي‌گذرد، قوي و بااقتدار راهش را ادامه مي‌دهد و پله‌هاي ترقي را يکي پس از ديگري مي‌پيمايد. اين شرکت، «توسعه ارتباطات زاگرس» است که در شهرکرد فعاليتش را آغاز کرده است و پروژه‌هايي که انجام مي‌دهد، تنها به داخل استان محدود نمي‌شود. آمنه تاج‌الدين مديرعامل اين مجموعه که با همراهي و کمک سه برادرش وارد شرکت شده است، بهاي فراواني براي نيروي انساني اين شرکت دانش‌بنيان قائل است و رمز موفقيتشان را در همدلي و همکاري ميان مديريت مجموعه و کارمندان مي‌داند.

حوزه کاري شرکت «توسعه ارتباطات زاگرس» چيست؟

شرکت ما در زمينه آيتي، مهندسي نرمافزار، شبکههاي کامپيوتري دوربينهاي مداربسته، برنامههاي تحت وب و اندرويد فعاليت ميکند. در واقع ما اولين شرکت دانشبنيان آيتي در شهرکرد بوديم و محصولاتي چون وايرلس اکسس پوينت، ASP Bridge عرضه کردهايم که براي برقراري شبکههاي وايرلس از آنها استفاده ميشود. طراحي و پيادهسازي سايتهاي بسياري را انجام دادهايم که برخي از آنها مربوط به خود استان بوده و برخي هم براي استانهاي ديگر مانند تهران. در زمينه برنامههاي اندرويدي، برنامه صدا و سيماي شهرکرد، بيمه سلامت شهرکرد، کانون کارشناسان و... را هم در دست کار داريم. براي شهر تهران هم برنامه بانک جامع مقالات را در دست انجام داريم که قرار است هم سايت و هم برنامه اندرويد آن نوشته شود.

بهعنوان اولين شرکتي که در شهرکرد در اين زمينه کار کرده است، عوامل موفقيت خود را چه ميدانيد؟

فکر ميکنم بيشتر از هر چيزي همکاري نيروهاي انساني مجموعه با هم خيلي خوب است و ما توانستهايم مشتريمداري خوبي داشته باشيم. هر چيزي که مشتري ميخواهد به او عرضه ميکنيم و خواست و رضايت ايشان برايمان خيلي مهم است. بنابراين در حد توان تلاش ميکنيم مشتري را از خود راضي نگه داريم. همکاران ما در شرکت، کار را از خودشان ميدانند و تلاشهايشان به خاطر حقوق نيست. ما اينجا مثل خانواده هستيم. تجربه خوبي هم طي اين سالها کسب کردهايم. اين شرکت از سال 82 فعاليت خود را آغاز کرده است. شکست هم داشتهايم ولي تجربه همان شکستها در زمان پيروزي به کمکمان آمده است.

تحصيلات شما چيست و چطور شد که مديرعاملي اين مجموعه بر عهدهتان قرار گرفت؟

من ليسانس مهندسي نرمافزار دارم، ولي از ابتدا برادرم اين شرکت را تاسيس کرده است. بعد از آن دو برادر ديگرم وارد شرکت شدند و در نهايت هم من به مجموعه پيوستم. در اصل همه موفقيتهايم را به برادرانم مديونم و اگر آنها نبودند، بهتنهايي نميتوانستم کاري از پيش ببرم. وقتي به اين شرکت آمدم، سمت مديرعاملي را گرفتم.

سرمايه اوليه کار شرکت را از کجا آورديد؟

سرمايه اوليه چنداني نداشتيم. قدم اول را با وام شروع کرديم و بهمرور وضعيت ماليمان بهتر شد. حقيقتش را بخواهيد هنوز هم در وضعيت مالي مطلوبي قرار نداريم و با مشکلات مالي مواجه هستيم، اما با تکيه بر سرمايه علم و دانشمان توانستهايم اين مسير را جلو برويم و کارمان را ادامه دهيم.

شما مدير يک شرکت دانشبنيان هستيد و اين با مديريت يک شرکت معمولي تفاوتهايي دارد. اين تفاوتها را در چه ميدانيد؟

مديريت شرکت دانشبنيان بهمراتب سختتر است. بايد جديتر باشيد و البته اين به اين معني نيست که به نيروي انساني فشار بياوريد و خستهشان کنيد. خود مدير بايد بيشتر از کارمندان تلاش کند و از طرفي آنها را درک کند. اگر بخواهد بگويد که من مديرم و کاري به کارهاي ريز ندارم و فقط مديريت ميکنم، موفق نخواهد شد. کارمند و مدير در چنين شرکتهايي بايد مثل دو دوست يا يک خانواده باشند.

کار شرکتهاي دانشبنيان، نيروي انساني خاصي را ميطلبد که ويژگيهاي خاص خود را دارند. شما چه ساز و کاري براي استخدام اين نيروها داريد و چطور آنها را در مجموعه راضي نگه ميداريد؟

همانطور که گفتم ما با نيروهاي شرکت مثل خانوادهمان رفتار ميکنيم. هر کسي که ميخواهد به اين مجموعه اضافه شود، در ابتدا دو ماه به صورت آزمايشي فعاليت ميکند تا ببينيم تلاش و انگيزه لازم براي کار در اين شرکت را دارد يا نه. البته او را رها نميکنيم، خودمان هم به او کمک ميکنيم و حتي آموزش ميدهيم. گاهي هم آنها را به کلاسهاي آموزشي خارج از مجموعه ميفرستيم. ولي لازم است که خود فرد هم زمينه دانشي لازم را داشته باشد. به همين خاطر است که کساني که پس از اين دو ماه در مجموعه ميمانند، کساني هستند که از جان و دل مايه ميگذارند. از طرفي ما هم در اين مجموعه اگر براي کسي مشکلي پيش بيايد، او را حمايت ميکنيم و در کارها به او کمک ميدهيم. به همين خاطر است که با هم همکار ميمانيم و کسي هم ناراضي نيست. اين در حالي است که ما وضعيت مالي خوبي نداريم و نميتوانيم به آنها حقوقهاي آنچناني بدهيم.

مشکلات شما بهعنوان کارآفرينان دانشبنيان چه چيزهايي است؟

يک مشکلي در سالهاي اخير وجود دارد که همه با آن دست به گريبان هستند. ببينيد ما بيشتر با سازمانهاي دولتي کار ميکنيم. در بسياري از موارد پيش ميآيد که ما کار را به آنها تحويل ميدهيم ولي زمان زيادي طول ميکشد تا آنها بودجه لازم را بگيرند و دستمزدمان را پرداخت کنند. پروژههايي هست که ما آنها را در ابتداي سال تحويل دادهايم ولي هنوز با کارفرما تسويه حساب نکردهايم. خب اين به روند کار ما لطمه ميزند و ما را با مشکلات مالي عديده مواجه ميسازد.

از سويي ديگر اين شرکتها نياز به کلاسهاي آموزشي تخصصي دارند؛ چه در زمينه کاري خودشان و چه در زمينههاي مديريتي و بازرگاني. کلاس هايي برگزار ميشود ولي بيشتر به پايتخت محدود است و براي ما امکان استفاده از آنها وجود ندارد. اگر اين کلاسها به سطح استانهاي مختلف هم بيايد، خيلي خوب ميشود. بهخصوص اکثر شرکتها در زمينه بازرگاني دچار ضعف هستند و کلاسهاي آموزشي در اين زمينه ميتواند کمک قابل توجهي به موفقيت اين شرکتها کند.

مشکل ديگري که خاص شرکت ماست که در شهرکرد هستيم، اين است که بسياري شهرکرد را يک منطقه محروم ميدانند و فکر ميکنند از پس انجام پروژههاي بزرگ برنميآييم. به همين خاطر اثبات تواناييهايمان و پروژه گرفتن از شهرهاي بزرگي مثل تهران بسيار سخت است. در حاليکه اگر همين شرکت در تهران يا اصفهان باشد، بسيار راحتتر ميتواند اين پروژهها را بگيرد و اعتماد کارفرما را جذب کند. ما براي گرفتن هر پروژه، بارها پروپوزال ميدهيم، تماس ميگيريم و کارمان را پرزنت ميکنيم، تا در نهايت کارفرما راضي ميشود از خدمات و محصولات ما استفاده کند.

در طول سالهاي مديريتتان پيشآمده برخوردي با شما شود که نشأت گرفته از تبعيضهاي جنسيتي باشد؟

نه، خوشبختانه تا امروز هر جا که رفتهام و به دفتر هر کارفرمايي قدم گذاشتهام با نهايت احترام با من برخورد شده است. حتي بعضيها تشويق هم ميکنند. فکر ميکنم در طول اين سالها زنان توانستهاند خودشان را ثابت کنند و ديگر فعاليت خانمها در عرصههاي مختلف عادي شده است. امروز مدير زن و مدير مرد با هم فرقي ندارند و اينطور نيست که کارفرمايي مدير زن را قبول نداشته باشد.„ 

منبع: «ماهنامه سرآمد»

تاریخ انتشار : 1395/08/03
کد : 71476
تعداد بازدید: 357