کشورتان را بسازید

کشورتان را بسازید، می‌توانید ضعف‌هایش را برطرف کنید؛ ما ضعف‌های زیادی داریم. من خیلی ستایش می‌کنم از وضع کشور امّا شاید کمتر کسی به قدر من اطّلاع دارد از ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد. می‌دانیم خیلی ضعف داریم؛ این ضعف‌ها را باید برطرف کنیم؛ شما باید برطرف کنید. «حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دانشجویان برتر علمی و روسای جوان شرکت‌های دانش بنیان»

کشورتان را بسازید، می‌توانید ضعف‌هایش را برطرف کنید؛ ما ضعف‌های زیادی داریم. من خیلی ستایش می‌کنم از وضع کشور امّا شاید کمتر کسی به قدر من اطّلاع دارد از ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد. می‌دانیم خیلی ضعف داریم؛ این ضعف‌ها را باید برطرف کنیم؛ شما باید برطرف کنید.

«حضرت آيتاللهالعظمی خامنهای در دیدار دانشجویان برتر علمی و روسای جوان شرکتهای دانش بنیان»

 

تاریخ انتشار : 1394/09/24
کد : 71426
تعداد بازدید: 459