شانزدهمين نشست مسئولان بنیاد ملی نخبگان و بنیادهای نخبگان استانی در سمنان برگزار می شود

شانزدهمين نشست مسئولان بنیاد ملی نخبگان و بنیادهای نخبگان استانی به ميزباني بنياد نخبگان استان سمنان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، شانزدهمين نشست مسئولین بنیاد ملی نخبگان و روساي بنیادهای نخبگان استانی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ششم وهفتم آذرماه به میزبانی بنياد نخبگان استان سمنان در شهر سمنان برگزار خواهد شد.

نشست هاي استاني بنياد در راستای برنامه ریزی و هماهنگی میان بنیاد ملی نخبگان و بنیادهای نخبگان استانی، استفاده از پتانسیل های موجود در استان ها و همچنین ارتقای سطح برنامه های حمایتی از نخبگان، برگزار می شود.

گزارش هايي از دستاوردهاي دفتر تجاري سازي و تجاري سازي جشنواره هاي منطقه اي اختراعات ، طرح شهاب و تنظيم و تدوين و انتشار كتاب اختراعات استاني از جمله مواردي است كه در نشست روساي استاني بنياد ملي نخبگان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

تاریخ انتشار : 1392/09/05
کد : 71393
تعداد بازدید: 527