معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر اردوخاني به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان در سمت خود ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن حكم معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان خطاب به دكتر يداله اردوخاني به شرح ذيل مي باشد: « نظر به تجارب ارزشمند و با عنايت به مراتب تعهد و كارآمدي كه از آن برخورداريد، جنابعالي را به سمت معاون توسعه مديريت و منابع منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است:« اميدوارم با توكل بر خداوند متعال و در پرتو ارزشها و اصول گرانقدر اسلامي، با رعايت صرفه و صلاح بيت المال و امانتداري كه از آن برخوردار مي باشيد و با بهره مندي از همكاران صميمانه و كارشناسانه كليه همكاران محترم در واحدهاي بنياد در چارچوب اساسنامه و ساير ضوابط و مقررات مربوط به وي‍ژه در تحقق اهداف عالي در حوزه نخبگان، روان سازي امور، جذب منابع و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در كشور و با تلاش جهادگونه دركسب رضايت الهي در خدمت به نخبگان و استعدادهاي برتر عزيز، موفق و مويد باشيد.

بي شك كليه همكاران و مسئولين محترم بنياد در تحقق اهداف و انجام وظايف محوله، جنابعالي را ياري خواهند نمود.

توفيق جنابعالي را در انجام اين مسئوليت خطير از خداوند متعال خواستارم..»

گفتني است، دكتر يدالله اردوخاني استاد گروه رياضي دانشگاه الزهرا(س) بوده و رياست دانشكده علوم پايه دانشگاه الزهرا(س)، مدير بخش رياضي دانشگاه الزهرا(س)، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا(س) (1391- 1385)، معاون اداري و مالي دانشگاه اراك به مدت 4 سال و سرپرست دانشكده هنر دانشگاه الزهرا(س) از جمله سوابق اجرايي وي به شمار مي رود.

تاریخ انتشار : 1392/09/27
کد : 71388
تعداد بازدید: 570