10 مقاله با بیشترین ارجاع در مجله Science

بیشترین ارجاع را مقاله آندره گایم، برنده نوبل فیزیک در سال 2010 به خود اختصاص داده است که به بررسی اثرات میدان الکتریکی برخواص لایه نازک‌های کربنی یا گرافن می‌پردازد. لازم به ذکر است گایم و همکارانش به دلیل فعالیت‌های علمی روی گرافن مفتخر به دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال 2010 شده‌اند.

بیشترین ارجاع را مقاله آندره گایم، برنده نوبل فیزیک در سال 2010 به خود اختصاص داده است که به بررسی اثرات میدان الکتریکی برخواص لایه نازک‌های کربنی یا گرافن می‌پردازد. لازم به ذکر است گایم و همکارانش به دلیل فعالیت‌های علمی روی گرافن مفتخر به دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال 2010 شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، فدراسیون سرآمدان علمی به بررسی آماری میزان ارجاعات مقالات منتشر شده درمجلات برتر پرداخت است. در بررسی مجله ساینس از سال 2010 تا سال 2014 مقالات با بیشترین ارجاع شناسایی شده‌اند.

در این 10 مقاله، بیشترین ارجاع را مقاله آندره گایم برنده نوبل فیزیک به خود اختصاص داده است، این مقاله بیش از 18800 ارجاع داشته است. سال انتشار این مقاله 2004 بوده و به بررسی لایه‌های نازک کربنی به نام گرافن می‌پردازد.
سایر مقالات نیز ارجاعاتی بین 7000 تا 4800 ارجاع داشته‌اند. 

تعداد ارجاع سال چاپ عنوان مقاله
18824
2004
Electric field effect in atomically thin carbon films
7089
2001
The sequence of the human genome
6533
2001
Room-temperature ultraviolet nanowire nanolasers
6396
2001
Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides
6175
2001
Spintronics: A spin-based electronics vision for the future
5911
2002
Carbon nanotubes - the route toward applications
5672
2002
The amyloid hypothesis of Alzheimers disease: Progress and problems on the road to therapeutics
5523
2000
Zener model description of ferromagnetism in zinc-blende magnetic semiconductors
5020 2001
Translating the histone code
4884 2008
Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene

از نکات جالب اینکه، 3 مقاله از مقالات دارای بیشترین ارجاع به فناوری نانو مانند گرافن، نانولوله‌های کربنی و نانوسیم‌ها پرداخته اند.

منبع: ارجاعات Web Of Science

 

تاریخ انتشار : 1394/08/03
کد : 71386
تعداد بازدید: 307