با یک تخصص نمی‌توان محصولی باکیفیت و بازارمحور تولید کرد

پهلوان بیدگلی؛ دانشجوی‌برتر دکتری کشاورزی با اشاره به لزوم کارگروهی در عرصه دانش‌بنیان، گفت: با یک تخصص نمی‌توان محصولی باکیفیت و بازارمحور تولید و عرضه کرد و در نهایت در عرصه دانش‌بنیان به موفقیت رسید.

پهلوان بیدگلی؛ دانشجوی‌برتر دکتری کشاورزی با اشاره به لزوم کارگروهی در عرصه دانش‌بنیان، گفت: با یک تخصص نمی‌توان محصولی باکیفیت و بازارمحور تولید و عرضه کرد و در نهایت در عرصه دانش‌بنیان به موفقیت رسید.

رضا پهلوان بیدگلی؛ دانشجوی‌برتر دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با مثبت ارزیابی‌کردن روند شناسایی و حمایت از مستعدان‌برتر دانشگاهی، نظارت دقیق بر عملکرد دانشگاه را ضامن موفقیت آئین‌نامه جایزه‌های تحصیلی دانست.

وی افزود: مشارکت دانشگاه اقدامی است که در صورت نظارت مداوم بنیاد ملی نخبگان می‌تواند سبب تسریع شناسایی و حمایت از مستعدان‌برتر شود اما فقدان‌نظارت زمینه را برای اعمال‌سلیقه مساعد می‌کند.

پهلوان بیدگلی با بیان اینکه هر چه زمان بیشتری از اجرای آئین‌نامه بگذرد، قطعاً روند اجرایی نیز بهتر خواهد شد، قید تداوم فعالیت‌های نخبگانی را یکی دیگر از نقاط مثبت آئین‌نامه جایزه تحصیلی برشمرد و اظهار داشت: این شرط سبب می‌شود فرد برای افزایش کیفی و کمّی فعالیت‌های خود انگیزه داشته و تلاش کند.

دانشجوی‌برتر دکتری کشاورزی در ادامه، اشتغال مناسب را بهترین انگیزه برای بهبود کیفیت تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری عنوان کرد و گفت: در گذشته تنها انگیزه برای تحصیل در دوره دکتری، استخدام در هیئت‌علمی دانشگاه بود. به‌عبارت دیگر به‌جز هیئت‌علمی، هیچ شغل دیگری برای دانش‌آموخته دانشگاه تعریف نشده بود و به‌همین سبب تحصیل در این مقطع توجیه دیگری نداشت. امروزه که استخدام در دانشگاه اشباع شده است، انگیزه بسیاری از دانشجویان کاهش یافته و این مهم تاثیر بسزایی در افت‌کیفیت تحصیلی افراد داشته است.

وی حضور در شرکت‌های دانش‌بنیان را امکانی خوب برای دانش‌آموختگان دانشگاهی توصیف کرد و بیان داشت: گرچه در نگاه اول، دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها نمی‌توانند در شرکت دانش‌بنیان حضور فعال داشته باشند اما این شرکت‌ها محلی بسیار مناسبی برای اشتغال نخبگانی هستند.

دانشجوی‌برتر دانشگاه تهران ادامه داد: درصد کمی از دانشجویان دکتری با فضای صنعت و یا بازارکار و مقتضیات آن آشنا هستند به‌همین دلیل لازم است در ابتدا این افراد مورد آموزش قرار گیرند تا دید صنعتی پیدا کنند. از سوی دیگر برقراری ارتباط منظم با صنعت و تعریف پروژه‌های صنعتی نیز در توانمندسازی این افراد مؤثر است.

پهلوان بیدگلی با اشاره به لزوم کارگروهی در عرصه دانش‌بنیان، یادآور شد: هیچ دانشجویی نمی‌تواند به همه مهارت‌ها و تخصص‌ها مسلط باشد. از طرف دیگر با یک تخصص نمی‌توان محصولی باکیفیت و بازارمحور تولید و عرضه کرد و در نهایت در عرصه دانش‌بنیان به موفقیت رسید چراکه حضور در بازار رقابت به مهارت‌های متفاوتی مانند مهارت های حقوقی و بازاریابی نیاز دارد. همه این عوامل سبب می‌شوند کارگروهی یک ضرورت باشد.

دانشجوی‌برتر دکتری کشاورزی در پایان با اشاره به لزوم تعریف موضوعات کاربردی در تحقیقات دانشجویان، خاطر نشان کرد: غالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حال خاک خوردن هستند؛ البته عدم‌کاربردی‌بودن برخی از آنها به‌دلیل فقدان‌ارتباط بین دانشگاه و صنعت است. به‌عبارت بهتر صنعت به‌دلیل اطلاع نداشتن از توان تحقیقاتی دانشگاه، تاکنون برای استفاده از این دانسته‌ها اقدامی نکرده است حال‌اینکه این موارد در صنعت کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

تاریخ انتشار : 1395/08/08
کد : 71322
تعداد بازدید: 701