فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری در زمینه انرژی و تکنولوژی پلاسما منتشر شد

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) پژوهشگر پسادکتری در زمینه انرژی و تکنولوژی پلاسما جذب می‌کند.

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) پژوهشگر پسادکتری در زمینه انرژی و تکنولوژی پلاسما جذب می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگانٰ، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما به عنوان یکی از دو مرکز فعال در ایران در زمینه گداخت هسته‌ای، کشورمان را به‌ عنوان تنها کشور دارنده این دانش در خاورمیانه در عرصه جهانی مطرح کرده است.

رآکتور مدل IR-T1 بعنوان رآکتور تحقیقاتی این مرکز و زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت علمی و تحقیقاتی انجام می‌دهد.

دکتر محمود قرآن نویس رییس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما موفق به دریافت کرسی پژوهشی "گداخت هسته ای" از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.

این فرصت پسا دکتری در راستای حمایت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از همین کرسی پژوهشی است.

پژوهشگران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارئه درخواست با به وبسایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) مراجعه کنند.

 

تاریخ انتشار : 1394/05/28
کد : 71217
تعداد بازدید: 720