اعلام چهار جایزه تحصیلی برای دانشجویان مقطع دکتری

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: با تغییر فرآیندهای پشتیبانی از دانشجویان از سوی بنیاد ملی نخبگان، تسهیلات ویژه ای در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ برای دانشجویان برتر دوره دکتری تدوین شده است.

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: با تغییر فرآیندهای پشتیبانی از دانشجویان از سوی بنیاد ملی نخبگان، تسهیلات ویژه ای در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ برای دانشجویان برتر دوره دکتری تدوین شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه دوره دکتری تخصصی (PhD) مهم ترین دوره تحصیلی تکمیلی است که با هدف تربیت پژوهشگران و فناوران برجسته در دانشگاه های کشور اجرا می شود، اظهار کرد: بدیهی ااست برگزاری مناسب این دوره ها و پشتیبانی از دانشجویان توانمند این مقطع سهم بسزایی را در تامین منابع انسانی در حوزه علم و فناوری را دارا است.

وی افزود: بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان تلاش دارد تا با تمهید امکانات مناسبی برای دانشجویان برگزیده دوره دکتری، زمینه ساز حضور موثر و فعال آنان در طول دوره در دانشگاه ها باشد، به همین دلیل بنیاد از ابتدای سال تحصیلی جاری با تغییر فرآیندهای پشتیبانی از دانشجویان، تسهیلات ویژه ای را در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» برای دانشجویان برتر تدوین کرده است.

کرمی درباره ویژگی های این چهار جایزه بیان کرد: این جوایز دارای هفت ویژگی است که عبارتند از: ارتقای تعهد دانشجویان و مشارکت دانشگاه، پویایی دانشجو، توجه به فعالیت گروهی، اعتبار فرصت مطالعاتی، آشنایی با کارآفرینی، تشویق ازدواج و اعتبار ارتباطات علمی.

 

ارتقای تعهد دانشجویان و مشارکت دانشگاه

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره یکی از ویژگی های چهار جایزه مذکور، به ارتقای تعهد دانشجویان و مشارکت دانشگاه در این امر اشاره کرد و توضیح داد: مسیر اعطای جوایز از معبر دانشگاه طراحی شده و هدف آن است که دانشجویان با فعالیت به عنوان «آموزش یار»، «پژوهش یار» و فن یار» زیر نظر استاد خود، هم در دانشگاه حضور موثر داشته باشند و هم از امکانات مادی مناسب بهره مند شوند.

کرمی همچنین گفت: ضروری است دانشگاه با تعبیه فرآیندهای داخلی (از جمله قرارداد آموزش یاری (دستیار آموزشی)، پژوهش یاری (دستیار پژوهشی) و فن یاری (دستیاری فناورانه))، امکان فعالیت تخصصی دانشجویان را در دانشگاه خود فرآهم آورند. بدیهی است تامین اعتبار موارد فوق برای دانشجویان مورد تایید بنیاد، از طریق منابع مالی بنیاد صورت می پذیرد.

 

پویایی دانشجو

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در اعطای تسهیلات، تلاش بر این است که دانشجویان با انتخاب دانشگاه و براساس معیارهای بنیاد برگزیده شوند، ادامه داد: از این رو، جوایز برای یک سال تحصیلی اعطا می شود و لازم است فرآیند انتخاب دانشجویان برای سال تحصیلی بعد تکرار شود. بدیهی است این روند سبب ساز پویایی دانشجو در دانشگاه خواهد شد.

 

توجه به فعالیت گروهی

وی یکی از نکات مهم در طراحی جایزه های تحصیلی را ایجاد محیطی برای فعالیت های گروهی دانشجویان و آموزش کار جمعی میان آنان دانست و ابراز کرد: چنانچه دانشجویان برگزیده بتوانند مطابق مقررات دانشگاه، «هسته ای پژوهشی» یا «هسته ای کارآفرینی» تشکیل دهند مورد پشتیبانی بنیاد قرار خواهند گرفت.

 

اعتبار فرصت مطالعاتی

یکی از جایزه های طراحی شده برای دانشجویان دوره دکتری، کمک هزینه استفده از «فرصت مطالعاتی» در سال مشمولیت جوایز است که به گفته کرمی، براساس این جایزه، چنانچه دانشجو بخواهد در جهت ارتقای سطح دانش و تجربه تخصصی خود از فرصت مطالعاتی در داخل یا خارج از کشور بهره مند شود، بنیاد برای مدت حداکثر یک سال از وی حمایت خواهد کرد.

 

آشنایی با کارآفرینی

مشاور رییس بنیاد نخبگان در ادامه همچنین بیان کرد: یکی از اهداف بنیاد ایجاد محیطی برای آشنایی دانشجویان با مبانی کارآفرینی، ایجاد کسب و کار و تجاری سازی فناوری است به همین دلیل چنانچه دانشجو در دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط شرکت کند، مورد پشتیبانی بنیاد قرار خواهد گرفت.

 

تشویق ازدواج

وی با بیان اینکه توجه به سنت ممدوح ازدواج و لزوم فرهنگ سازی آن در میان جوانان، یکی از اهداف فرهنگی مدنظر بنیاد ملی نخبگان است، افزود: از این رو چنانچه دانشجوی برگزیده در دوره مشمولیت خود، ازدواج کند تسهیلات ویژه ای برای ازدواج و وام ودیعه مسکن به وی اعطا می شود.

 

اعتبار ارتباطات علمی

کرمی به بهره مندی دانشجویان از تسهیلات ویژه ای برای شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی، اجرای رساله دکتری و عضویت در انجمن های علمی مرتبط اشاره و اظهار کرد: دانشگاه های مشمول این تسهیلات می توانند از طریق تماس با «معاونت پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان» از چگونگی اجرایی شدن موارد فوق در دانشگاه های خود آگاه شوند. ضمن اینکه اطلاعات کامل تر در وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی bmn.ir قابل دسترسی است.

 

پایان پیام/

 

تاریخ انتشار : 1393/08/18
کد : 71188
تعداد بازدید: 488