آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1394

فرآیند تکمیل مستندات شرکت‌های دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی 1394 آغاز شد.

فرآیند تکمیل مستندات شرکت های دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی 1394 آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سیدمحمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری با اعلام خبر شروع فرآیند معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی 1394 گفت: شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارسال تقاضای استفاده از معافیت مالیاتی ماده 3 قانون در سال مالی 1394، لازم است حداکثر تا تاریخ 20 بهمن ماه به کارتابل خود در سامانه ثبت اطلاعات شرکت های دانش بنیان www.reg.daneshbonyan.ir مراجعه و اطلاعات عمومی و محصولات و خدمات شرکت خود را در قسمت «ثبت اطلاعات» تکمیل و به روز رسانی کنند.

سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان افزود: شرکت های مورد تایید کارگروه ارزیابی در صورتی که در سال مالی 1394 کالا و یا خدمت جدید ارائه نکرده اند لازم است تنها اطلاعات مالی کالاهای قبلی و اطلاعات مدیریتی شرکت، را به روز رسانی کنند و همچنین تعهدنامه  استفاده معافیت مالیاتی و تعهدنامه نظام مالی که در سامانه daneshbonyan.isti.ir موجود است را توسط صاحبان امضا مجاز شرکت (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) را به امضا رسانند و بارگذاری کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی در مورد کالاهای جدید تولید شده از سوی شرکت-ها که مورد ارزیابی قرار نگرفته است، بیان کرد: این شرکت ها در مراجعه به کارتابل خود، علاوه بر به-روزرسانی اطلاعات مالی و مدیریتی و بارگذاری تعهدنامه  نظام نامه مالی و تعهدنامه استفاده از معافیت مالیاتی سال مالی 94، اطلاعات کالا و خدمات جدید به لیست کالا و خدمات فعلی اضافه نماید. در مرحله بعد، اطلاعات ارسالی و بارگذاری شده شرکت درباره کالای جدیدی ، بررسی خواهد شد.

صاحبکار در مورد حسابرسی مالی شرکت های بزرگ ابراز کرد: شرکت هایی با فروش بیش از ده میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان) لازم است ضمن انجام حسابرسی مالی از طریق یکی از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، قرارداد مربوط به «اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي» را هم با آن موسسه حسابرسی به امضا رسانند و این گزارش آن را بعدا در کارتابل خود بارگذاری کنند.

براساس این گزارش، مقررات و اطلاعات تکمیلی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان بر روی سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد.

 

تاریخ انتشار : 1394/11/10
کد : 71152
تعداد بازدید: 382