درخواست هديه ازدواج نخبگان تنها از طريق سامانه ثريا صورت مي گيرد

معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه درخواست اعطاي هديه ازدواج بنياد ملي نخبگان به نخبگان و استعدادهاي برتر از اين پس از طريق سامانه ثريا صورت مي پذيرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن اطلاعيه معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان به شرح ذيل مي باشد:

‌بدين وسيله به اطلاع كليه نخبگان واستعدادهاي برتر مشمول حمايت هاي بنياد ملي نخبگان مي رساند كه از اين پس فرآيند درخواست هديه ازدواج بنياد ملي نخبگان بر روي سامانه ثريا بارگذاري شده است و متقاضيان اين هديه بايد در خواست هاي خود از اين سامانه ارسال كنند.

هديه ازدواج يكي از تسهيلات بنياد ملي نخبگان براي نخبگان و استعدادهاي برتر است و به افرادي هم تعلق مي گيرد كه  درخواست هديه را در همان سال ثبت ازدواج خود به سامانه ثريا ارسال كنند.

تاریخ انتشار : 1393/02/20
کد : 71109
تعداد بازدید: 2148