واحدهای مستقر در پارک‌های فناوری از هرگونه عوارض معاف شدند

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای مناطق آزاد در خصوص هرگونه عوارض برخوردار می‌شوند.

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای مناطق آزاد در خصوص هرگونه عوارض برخوردار می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، به استناد ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مزایای پارک‌های علم و فناوری در قالب ماده9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بصورت قانون دائمی مصوب شد، دکتر سید محمد صاحبکار، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسات دانش‌بنیان اظهار کرد: با این وجود مزایای معافیت از «عوارض» و «مزایای سرمایه‌گذاری خارجی» که در ماده (47) قانون برنامه چهارم بصورت مجزا آمده بود در ماده (9) قانون مذکور اشتباها بصورت عبارت واحد «عوارض سرمایه‌گذاری خارجی» ابلاغ شد که مشکلاتی را برای پارک‌های علم و فناوری ایجاد کرده بود.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و زحمات دکتر اختیاری، رئیس کمیته فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، فرآیند اصلاح موضوع فوق عملی شد که نامه اصلاحیه آن از سوی رییس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ  شد.

بهره‌مند شدن شهرک‌های فناوری از مزایای مناطق آزاد تجاری

سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسات دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به ماده 42 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ضمن بیان این‌که مزایای مناطق آزاد تجاری به شهرک‌های فناوری نیز تسری یافته است، ‌افزود: عبارت اصلاح شده ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بصورت زیر لازم‌الاجرا است: «ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک‌های فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.»

دکتر صاحبکار در پایان با اشاره به مزیت‌های این مصوبه برای شهرک‌ها و پارک‌های فناوری افزود: واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، از مزایای مناطق آزاد در خصوص «هرگونه عوارض» برخوردار هستند.

 

تاریخ انتشار : 1394/08/10
کد : 71103
تعداد بازدید: 400