بهره‌گیری از پتانسیل بنگاه‌های صنعتی راهی برای کیفی‌سازی مهارت

خواجه شا‌هکویی گفت: بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ، خود را در قبال تعلیم نسل جوان مسئول نمی‌دانند، این در حالی است که آنها می‌توانند با کیفی‌سازی مهارتِ‎ صاحبان استعدادبرتر، صنعت کشور را متحول کنند.

خواجه شا‌هکویی گفت: بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ، خود را در قبال تعلیم نسل جوان مسئول نمی‌دانند، این در حالی است که آنها می‌توانند با کیفی‌سازی مهارتِ‎ صاحبان استعدادبرتر، صنعت کشور را متحول کنند.

دکتر علیرضا خواجه شاه‌کویی؛ رئیس بنیاد نخبگان گلستان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ضرورت شناسایی، هدایت و توانمندسازی صاحبان استعدادهای‌برتر از سنین پائین، گفت: دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، از جوامع هدف بنیاد ملی نخبگان هستند و تاکنون اقدامات خوبی در جهت شناسایی و شکوفایی استعدادهای آنان صورت گرفته است. طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدتی همچون طرح شهاب و طرح دوست علمی از جمله این اقدامات مهم است.

خواجه شاهکویی درباره اهداف تعیین شده در طرح شهاب گفت: پرورش استعدادهای برتر و رشد و بالندگی آنان، تقویت و درونی‌کردن هویت دینی و ملی، ایجاد احساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده در کشور و رشد متعادل دانش‌آموزان از نقاط قوت این طرح است که به عنوان یک رویکرد جدید در دستور کار بنیاد ملی نخبگان و به طبع آن، بنیادهای نخبگان استانی قرار گرفته و در آن افراد بدون جداسازی از دیگر دانش‌آموزان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بنگاه‌های صنعتی در راستای توانمندسازی مستعدان برتر گفت: بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ، خود را در قبال تعلیم نسل جوان مسئول نمی‌دانند، این در حالی است که آنها می‌توانند با کیفی‌سازی مهارتِ‎ صاحبان استعدادبرتر، صنعت کشور را متحول کنند.

خواجه شاه‌کویی در پایان از تعامل قابل توجه استعدادهای برتر و نخبگان گلستان با بنیاد نخبگان استان خبر داد و درباره برنامه‌های آتی این بنیاد گفت: اجرای مرحله دوم طرح شهاب و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی المپیادهای دانش‌آموزی و اجرای طرح دوست علمی از دیگر اقداماتی است که در سال گذشته انجام و در سال جاری نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1394/03/03
کد : 71055
تعداد بازدید: 350