رئيس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر احمدی زاده در سمت رئيس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی ابقا شد.

طي حكمي از سوي دكتر ستاري رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر احمدی زاده در سمت رئيس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی ابقا شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،‌ متن حكم دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان براي دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده به شرح ذيل مي باشد: « نظر به ضرورت تمهيد و تسهيل شكوفايي و ثمر بخشي نخبگان عزيز در استان خراسان جنوبی و ايجاد و تقويت همفكري و همكاري ميان نخبگان و مسئولان آن استان و با توجه به مراتب علمي، تعهد و كارآمدي كه از آن برخورداريد، جنابعالي را به عنوان رئيس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است: « شايسته است با اتكال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنياد ملي نخبگان، آيين نامه تاسيس و اداره دفتر نخبگان استان و مصوبات هيات امنا بنياد و با بهره مندي از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر در سطوح مختلف، به هماهنگي امور مربوط به نخبگان و كمك به شناسايي و شكوفايي استعدادهاي برتر و پشتيباني از تلاش هاي   ذي قيمت آنان با استفاده بهينه از توانمندي هاي گسترده و ارزشمند استان همت گماريد.

بديهي است استاندار محترم و روسا و مديران محترم دانشگاه ها و مراكز علمي، فرهنگي و صنعتي استان همكاري شايسته را با جنابعالي مبذول خواهند داشت.

توفيق جنابعالي را در اين مسئوليت خطير از خداوند منان خواستارم.»

گفتني است، هم اكنون دكتر سیدسعیدرضا احمدی زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند است.

تاریخ انتشار : 1393/03/28
کد : 71010
تعداد بازدید: 460