همایش شرکت‌های دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته برگزار می‌شود

ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی همایش شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته را با حضور شرکتهای دانش بنیان این حوزه برگزار می‌کند.

ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی همایش شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته را با حضور شرکت‌های دانش بنیان این حوزه برگزار می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بنیاد ملی نخبگان، ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی همایش شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته را با هدف تبیین اهداف شکل گیری و برنامه های این ستاد، آشنایی و تعامل با شرکت های دانش بنیان این حوزه و همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها برگزار می‌کند.

در این راستا، همایش شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته 6 آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود که علاقمندان برای حضور در این همایش می توانند به سایت ستاد مراجعه کرده یا با شماره 02166532679 تماس حاصل کنند.

گفتنی است، مواد پیشرفته کلید توسعه فناوری و تولید ثروت در کشورها است. حوزه فناوريهاي مواد پيشرفته، شامل فلزات، سراميكها، پليمرها و كامپوزيتهاي پيشرفته و فرايندهاي ساخت و توليد آنها بوده که توسعه اغلب فناوريهاي پيشرفته (از قبيل هوافضا، انرژيهاي تجديدپذير، ميكروالكترونيك، زيستفناوري و...) در گرو دسترسي به مواد پيشرفته و فناوريهاي مرتبط با آن است.

نگاهي به این حوزه، به خوبي مبين اهميت كليدي اين حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع و اهتمام معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته با هدف ساماندهي، کمک به ارتقای وضعیت تولید، تجاریسازی، توسعه فناوری و زیرساختهای مرتبط با تولید مواد و ساخت پیشرفته تشکیل شده است.

 

تاریخ انتشار : 1395/07/11
کد : 70967
تعداد بازدید: 428