بلور؛ مجله‌اي براي معدني‌ها

چاپ مجله‌ توسط دانشجويان نيازمند تلاش و عزم جمعي است؛ جمعي که مي‌خواهند در کنار فعاليت‌هاي علمي و تحصيلي خود، ساير دانشجويان را هم با علم روز حوزه تخصصي خود آشنا کنند.

چاپ مجله‌اي توسط دانشجويان نيازمند تلاش و عزم جمعي است؛ جمعي که مي‌خواهند در کنار فعاليت‌هاي علمي و تحصيلي خود، ساير دانشجويان را هم با علم روز حوزه تخصصي خود آشنا کنند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: براي کساني که با مشکلات چاپ يک نشريه آشنايي ندارند، شايد به نظر ساده برسد که چند جوان دانشجو دور هم جمع شوند و بخواهند نشريه‌اي علمي-تخصصي راه‌اندازي کنند. اما لازم است اين نکته گفته شود که چاپ يک نشريه از مرحله اخذ مجوزهاي لازم تا تهيه سرفصل‌ها، جمع‌آوري مطالب و صفحه‌بندي و چاپ، کاري سخت و طاقت‌فرساست

بنابراين چاپ مجله‌اي توسط دانشجويان که هم استانداردهاي محتوايي را رعايت کند و هم از چاپ و صفحه‌بندي قابل قبولي برخوردار باشد، نيازمند تلاش و عزم جمعي است؛ جمعي که مي‌خواهند در کنار فعاليت‌هاي علمي و تحصيلي خود، ساير دانشجويان را هم با علم روز حوزه تخصصي خود آشنا کنند و محصولي قابل قبول به دست آن‌ها برسانند.

انجمن علمي دانشکده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير در همين راستا، دور هم جمع شده‌اند و مجله «بلور» را راه‌اندازي کرده‌اند. هر چند دانشجويان براي تعيين سرفصل‌ها و برخي امور ديگر از کمک‌ها و مشاوره‌هاي اساتيد خود در هيئت علمي اين دانشگاه بهره مي‌گيرند، اما وظيفه جمع‌آوري و چاپ مطالب و مديريت مجموعه بر عهده خود دانشجويان است. اين فصلنامه در هر شماره خود تلاش مي‌کند با چاپ مقالات پژوهشي و هم‌چنين گردآوري مقالات ديگر، به افزايش سطح علم و دانش مخاطبان مجله خود کمک کنند.

آن‌ها در آخرين شماره فصلنامه «بلور» مقاله‌هاي مختلفي را منتشر کرده‌اند که عناوين آن‌ها عبارت است از «اهميت آمار چند متغيره در بررسي‌هاي ژئوشيمي اکتشافي در جهت شناسايي عناصر ردياب کاني زايي اورانيوم»، «ارزيابي ديناميکي تونل به روش‌هاي تحليلي و عددي»، «تعيين محدوده نهايي در شرايط عدم قطعيت عيار»، «آشنايي با انواع سدهاي باطله معادن و مقايسه کاربرد آن‌ها»، «بررسي انواع روش‌هاي حفاري مرحله‌اي تونل‌هاي بزرگ مقطع شهري»، «روش‌هاي پس‌آکند در حفاري مکانيزه»، «گياه-معدن‌کاري» و «رويکرد ژئومتالورژي در معادن». اين دانشجويان هم‌چنين در پايان هر شماره به معرفي کتاب‌ها و نرم‌افزارهاي جالب و مهم اين رشته و کنفرانس‌هاي ارائه‌شده در اين حوزه مي‌پردازند.

 

تاریخ انتشار : 1395/08/02
کد : 70885
تعداد بازدید: 362