آزمایشگاه‌های برتر کشور شناخته شدند

نتایج دومین ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو شبکه و سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» اعلام شد.

نتایج دومین ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو شبکه و سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، با انجام دومین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی براساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394، آزمایشگاه‌های برتر عضو این شبکه آزمایشگاهی شناخته شدند.

در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «مجموعه آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

«پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن‌سینا، پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران، پژو‌هشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد وآزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان، به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم آزمایشگاه‌های برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قرار گرفتند.

در شاخص مشتری مداری و کارکرد «مرکز پژوهش متالورژی رازی» به ترتیب با کسب 96/20 و 98/28 درصد و در شاخص همکاری‌های شبکه‌ای نیز «پژوهشگاه مواد و انرژی» با 63/04 درصد، دارای بهترین عملکرد بوده‌اند.

شایان ذکر است این رتبه‌بندی براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های شبکه و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» انجام می‌شود. هدف از این ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگا‌ه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی براساس شاخص‌های کمی و کیفی در بخش خدمات آزمایشگاهی، ایجاد انگیزه و تشویق آنها به منظور افزایش کمی و بهبود کیفیت خدمات است.

 براساس نتایج این ارزیابی، در سال 1394 مراکز عضو شبکه شامل آزمایشگاه‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانش‌بنیان بیش از 400 میلیارد ریال درآمد کسب کردند که این میزان در ازای ارائه بیش از 1 میلیون خدمت به مشتریان به دست آمده است.

فهرست کامل نتایج دومین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی از سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی به آدرس Labsnet.ir قابل دریافت است.

 

تاریخ انتشار : 1395/05/18
کد : 70881
تعداد بازدید: 335