تفاهم‌نامه همکاری برای اجرای 30 طرح پسادکتری امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه دانش های بنیادی ، به امضای روسای صندوق و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی رسید.

تفاهم‌نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه دانش های بنیادی ، به امضای روسای صندوق و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دکتر نصرت الله ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی درقالب امضای تفاهم نامه با دکتر محمدجواد لاریجانی رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی، همکاری در زمینه اجرای 30 طرح تحقیقاتی پسادکتری در راستای سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی پژوهشگاه و صندوق را اعلام کرد. مدت اعتبار این تفاهم نامه ، پنج سال است.

براساس این تفاهم نامه، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به منظور شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از قشر توانمند پژوهشگر و فناور کشور و پژوهشگاه دانش های بنیادی نیز به منظور استفاده از مشارکت و همکاری های علمی آنان در زمینه اجرای سیاست های خود، اقدام به انعقاد این تفاهم نامه کرده اند.

پیش از امضای این تفاهم نامه، ضرغام ضمن معرفی و ارائه اهداف صندوق بر لزوم انجام تحقیقات کاربردی و بر اساس نیاز های کشور و مردم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی صندوق تاکید کرد. شناسایی استعداد های برتر از دیگر مواردی بود که رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی توجه به آن را لازم دانست.

در ادامه، لاریجانی به معرفی پژوهشگاه دانش های بنیادی پرداختند و شناسایی استعدادها از تمام نقاط کشور و بستر سازی برای جذب آنها را امری ضروری دانست. رییس پژوهشگاه در ادامه به لزوم تشخیص مطالعات بدون کیفیت و معمولی از پژوهش های عالی و با کیفیت اشاره کرد و برنامه ریزی برای سوق پژوهش به سمت مطالعات کیفی را یکی از برنامه های مورد نیاز و مهم دانست.

 

تاریخ انتشار : 1394/04/23
کد : 70880
تعداد بازدید: 328