«امیرکبیر»؛ نشريه‌اي حرفه‌اي در حوزه عمران و محيط‌زيست

«امیرکبیر»؛ نشريه‌اي حرفه‌اي در حوزه عمران و محيط‌زيست است که يافته‌هاي تحقيقاتي محققان در این حوزه‌ها را منتشر مي‌کند.

«امیرکبیر»؛ نشريه‌اي حرفه‌اي در حوزه عمران و محيط‌زيست است که يافته‌هاي تحقيقاتي محققان در این حوزه‌ها را منتشر مي‌کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: نشريه علمي- پژوهشي اميرکبير در دوره ابتدايي از سال 1347 تا سال 1368 تحت عنوان نشريه علمي و فني پلي‌تکنيک تهران کار خود را آغاز کرد. پس از آن از سال 1368 عنوان خود را به نشريه علمي- پژوهشي اميرکبير تغيير داد و در زمينه‌هاي مهندسي برق (شامل رشته‌هاي مهندسي برق، مهندسي پزشکي و مهندسي کامپيوتر)، مهندسي مکانيک (شامل رشته‌هاي مکانيک، هوافضا، کشتي‌سازي و صنايع)، مهندسي عمران (شامل رشته‌هاي عمران، معدن و متالورژي)، مهندسي شيمي (شامل رشته‌هاي شيمي، پليمر و نساجي) و علوم پايه و کاربردي (رياضي، فيزيک و شيمي) فعاليت خود را ادامه داد.

اين نشريه از سال 88، حوزه تخصصي خود را به حوزه مهندسي عمران و محيط‌ زيست (شامل رشته‌هاي عمران، سازه‌هاي بتني، خاک، سنگ و محيط‌ زيست) تغيير داد. به‌طور کلي اين نشريه در حوزه‌هاي موضوعي آب و سازه‌هاي هيدروليکي، سازه، راه و ترابري و حمل‌ونقل، مکانيک خاک و پي، مهندسي زلزله، مديريت ساخت، کنترل پروژه، نقشه‌برداري و معدن يافته‌هاي تحقيقاتي محققان را منتشر مي‌کند.

در توضيح بيشتر مي‌توان گفت اين مجله به صورت يک نشريه تخصصي، مقالاتي را که حاصل تحقيقات دانشجويان و اساتيد است، از طريق سايت نشريه دريافت مي‌کند. اين مقالات توسط تيم تخصصي تحريريه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت تاييد، در نشريه به چاپ مي‌رسد.

سردبير اين مجله، دکتر عليرضا رهايي، استاد دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميرکبير، مسئول تصميم‌گيري در خصوص انتشار مقالات ارسال‌شده به مجله است. او هم‌چنين وظيفه بررسي مقالات از نظر هم‌گام بودن با سياست‌هاي هيئت تحريريه مجله و مقيد بودن به قوانين تصويب‌شده را بر عهده دارد.

داوران نيز در بررسي کيفي، محتوايي و علمي مقالات به سردبير نشريه در جهت انتشار مقاله ياري مي‌رسانند. داوران همچنين از طريق اعضاي تحريريه با نويسنده ارتباط برقرار مي‌کنند تا نويسنده را در جهت بهبود و ارتقاي کيفي و محتوايي مقاله کمک کنند..

 

تاریخ انتشار : 1395/04/08
کد : 70856
تعداد بازدید: 379