رییس بنیاد نخبگان اردبیل در زمره یک درصد دانشمندبرتر جهان

دکتر حسین شایقی؛ رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

دکتر حسین شایقی؛ رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ حسین شایقی؛ رییس بنیاد نخبگان اردبیل و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی پایگاه طلایه‌داران علم تامسون رویترز (ISI) در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی قرار گرفت.

معیار انتخاب پژوهشگران‌برتر بر اساس استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنان است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته‌اند بر اساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین‌المللی دست یابند بر اساس ارزیابی ISI در دسته دانشمندان 1% برتر دنیا قرار می‌گیرند.

طلایه داران علم ISI نویسندگان را برحسب دامنه فعالیت علمی‌شان در رشته‌های موضوعی 22 گانه قرار می‌دهد و تنها فعالیت نویسندگان در ده سال اخیر را در محاسبات لحاظ می‌کند. افراد در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند مرتب‌سازی و سپس 1% برتر نویسندگان به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند. این افراد علاوه بر آنکه 14% از کل علم دنیا را تولید می‌کنند؛ 24% از کل استنادهای دنیا نیز به آنان اختصاص دارد.

تاریخ انتشار : 1394/05/13
کد : 70854
تعداد بازدید: 672