آيا اصلا ثروت خوب است؟

تصور قديم بر اين بود كه با ثروت مي‌‏توان به هر چيز ديگر از جمله علم رسيد و البته اين تا حدي درست بوده است. ولي تمام حقيقت اين نيست. در عصر حاضر، علم پايه اصلي ثروت و البته قدرت است. قدرتي انحصاري كه در دستان صاحب دانش قرار مي‏‌گيرد. اصولا يكي از ويژگي‏‌هاي عصر مدرن، اطمينان از ختم دانش و مهارت به ثروت و قدرت است

تصور قديم بر اين بود كه با ثروت مي‌‏توان به هر چيز ديگر از جمله علم رسيد و البته اين تا حدي درست بوده است. ولي تمام حقيقت اين نيست. در عصر حاضر، علم پايه اصلي ثروت و البته قدرت است. قدرتي انحصاري كه در دستان صاحب دانش قرار مي‏‌گيرد. اصولا يكي از ويژگي‏‌هاي عصر مدرن، اطمينان از ختم دانش و مهارت به ثروت و قدرت است

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: واقعا هنوز جوابي براي اين سوال كهنه پيدا نكرده‏ايم؟ از يك سو اعتبار علم و دانش نزد ما بسيار عظيم و بالاست، ولي از طرف ديگر كيست كه نداند ثروت هم نقشي بسيار مهم و تعيين‌كننده در زندگي ما دارد؟ بدون ثروت با دنيايي از مشكلات تنها مي‏مانيم! آيا هنوز هم جوابي براي آن نيافته‏ايم؟ شايد هم علم و هم ثروت هردو مفيد باشند. البته تصور قديم بر اين بود كه با ثروت مي‏توان به هر چيز ديگر از جمله علم رسيد و البته اين تا حدي درست بوده است. ولي تمام حقيقت اين نيست. در عصر حاضر، علم پايه اصلي ثروت و البته قدرت است. قدرتي انحصاري كه در دستان صاحب دانش قرار مي‏گيرد. اصولا يكي از ويژگي‏هاي عصر مدرن، اطمينان از ختم دانش و مهارت به ثروت و قدرت است.

حتي مي‏توان گفت كاربرد علم و دانش به گونه‏اي است كه در زندگي بشريت تغييري ايجاد کند، يا آن را تسهيل كند. چراكه تقريبا مي‏توان گفت كه ديگر دوراني كه گاليله را تهديد به آتش مي‏كردند، گذشته و پذيرش علم و دانش به واسطه سوابق روشن و قابل اطميناني كه از خود باقي گذاشته، بيشتر شده است. اين روال يعني تبديل دانش به ثروت از راه كاربرد براي تسهيل زندگي انسان‏ها، راهي منطقي و البته مشروع است؛ مشروعيتي كه هيچ‏گاه خدشه‏اي به آن وارد نمي‏شود. مشكل تنها زماني پيش مي‏آيد كه اين روند برعكس مي‏شود.

يعني اين‌كه افراد بخواهند از قدرت به ثروت برسند، يا اين‌كه با ثروت به دانش برسند. اين‌جاست كه مي‏توان منتظر فساد در جامعه بود. تصور تاريخي جامعه از اين پديده همواره منفي و همراه با بدگماني است. ولي بايد بين ثروتي كه زاييده دانش و مهارت است، با ثروتي كه آورده قدرت است، تمايزي باشد. تفاوتي كه جامعه در تشخيص آن بصيرت داشته و آن را درك کرده است. پس ثروت مي‏تواند پاك باشد و البته گره‏گشا و محترم! راه كسب ثروت بر مشروعيت و مقبوليت اجتماعي آن دلالت دارد. قدرتي كه از اين ثروت دانش‏زا حاصل مي‏شود نيز قدرتي حقيقي و قابل پذيرش است.

دانش، در جامعه امروز ما هم‌چنان از احترام خاصي برخوردار است، ولي آيا مي‏توان اين احترام و مقبوليت را به ثروت نيز سرايت داد؟ به نظر مي‏رسد ترويج اين موضوع كه ثروت به خودي خود شر نيست و اين‌كه مانند هر پديده ديگر، منشأ آن است كه ارزش آن را تعيين مي‏كند، بتواند مسير جديدي را پيش روي دانش باز كند. بهتر است بگوييم اگر دانش قادر به توليد ثروت باشد، مي‏توان شاهد نوعي وراثت در انتقال مشروعيت دانش به فرزند خلف آن يعني ثروت بود. وراثتي كه مي‏تواند بسياري از تعاريف و باورهاي اجتماعي را با خود تغيير دهد و شايد هم كيفيت زندگي افراد جامعه را دستخوش تغييرات اساسي کند.

اكنون شكي نيست كه جامعه نيازمند ثروت است و اين را از اهداف اصلي تمام برنامه‌هاي ملي موجود نيز مي‏توان استنباط کرد. بنابراین اهميت و جايگاه ثروت بر منطق هيچ فرد منصفي پوشيده نيست. اما مسئله اصلي نياز جامعه به ثروت مشروع است. يا به گونه‏اي ديگر بايد گفت كه ثروت جامعه نيازمند مشروعيت است و اين امر با درايت و دورانديشي مديران رده بالاي كشور دست‌يافتني است. شايد بتوان گفت با تسهيل روند تبديل دانش به ثروت، مي‏توانيم تا حدي بحران مشروعيت ثروت را در جامعه کاهش دهيم. ثروت مشروع نيز عموما در جوامع، قدرت مشروع آفريده است. قدرتي كه البته خود ماناست و منجر به مانايي و زايندگي دانش و ثروت در كشور مي‏شود.

چرخه تبديل دانش به كالا يا خدمت، تا توليد ثروت مشروع در جامعه ادامه دارد و البته اين چرخه تا تقويت قدرت ملي امتداد دارد و البته چرخه‏اي فعال و پيش‌رو است. بنابراین برنامه‏ريزي براي تقويت زيرساخت‏هاي حمايتي از صاحبان دانش و كمك به امر تبديل دانش به محصول و خدمات، روند توليد ثروت در جامعه را تسريع مي‏کند. از سويي تاثيرات مثبت فرهنگي توليد ثروت در جامعه را نيز كه كمترين آن، تقويت فرهنگ اصالت كار و تلاش و هم‌چنين ارزشمند شدن حركت و نفي سكون ‏است، نبايد ناديده گرفت. بنابراین براي دست‌يابي به اين مهم، باز هم پشت ميزهاي مدرسه و موضوع قديمي انشا بر‏گرديم و اين‏بار دست‌نوشته‏هاي فرزندانمان را با دقت بيشتري بخوانيم و آينده كشور را در همان كلاس‏هاي درس فرزندانمان پي‏ريزي کنيم.

منبع: «ماهنامه سرآمد»

تاریخ انتشار : 1394/05/06
کد : 70822
تعداد بازدید: 437