جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز آغاز به کار کرد

جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز با حضور دکتر حسینی؛ معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان و استاندار سمنان در محل دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد.

جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز با حضور دکتر حسینی؛ معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان و استاندار سمنان در محل دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، جشنواره اختراعات البرز با همکاری بنیادهای نخبگان استان سمنان، گلستان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی با رویکرد تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در دو بخش داوری و تجاری‌سازی برگزار می شود.


هدف از برگزاری این جشنواره‌ها ارزیابی اختراعات و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط مخترعان با سرمایه‌گذاران و ترویج فرهنگ کارآفرینی است.

در بخش داوری اختراعات، حدود 141 اختراع از میان کل اختراع ‌های ثبت‌نام شده از 23استان بر اساس معیار‌های داوری اولیه موفق به راهیابی به بخش داوری چهارمین جشنواره ی نوآوری و شكوفايی البرز شدند كه توسط 18دارور كشوري و 6دارو استاني مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.همچنين 20اختراع در بخش تجاري سازي جشنواره  حضور دارند.

همچنين اين جشنواره ميزبان شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری خواهد بود.


تاریخ انتشار : 1393/07/15
کد : 70784
تعداد بازدید: 353