دبیر کمیته فرهنگ‌سازی و ترویج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب شد

بر اساس حکم رییس انجمن مدیریت فناوری ایران، عضو شورای هماهنگی و دبیر کمیته فرهنگ سازی و ترویج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب شد.

بر اساس حکم رییس انجمن مدیریت فناوری ایران، عضو شورای هماهنگی و دبیر کمیته فرهنگ سازی و ترویج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، بر اساس حکم منوچهر منطقی، رییس انجمن مدیریت فناوری ایران، پرویز کرمی به سمت عضو شورای هماهنگی و دبیر کمیته فرهنگ سازی و ترویج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است؛ نظر به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو شورای هماهنگی و دبیر کمیته فرهنگ سازی و ترویج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب می شوید و از آنجا که برگزاری این رویداد گامی اثرگذار در ترویج فرهنگ نوآوری و نهادینه سازی ارتقای اقتصاد دانش بنیان در کشور تلقی می شود امیدواریم با تشریک مساعی جنابعالی شاهد برگزاری شایسته این دوره از جایزه باشیم.

چهارمین جایزه ملی فناوری و نوآوری، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط انجمن مدیریت فناوری ایران 10 خردادماه 1395 در تهران برگزار می شود.

 

تاریخ انتشار : 1395/03/04
کد : 70737
تعداد بازدید: 329