ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در مستعدان برتر رکن اصلی نظام نخبگانی است

دکتر الستی گفت: رکن فعالیت‌های نظام نخبگانی، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در مستعدبرتر و ترغیب او به حضور فعال در چرخه خدمت‌رسانی به جامعه است که چنین هدفی تنها در قالب برنامه‌های فرهنگی میسر می‌شود.

دکتر الستی گفت: رکن فعالیت‌های نظام نخبگانی، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در مستعدبرتر و ترغیب او به حضور فعال در چرخه خدمت‌رسانی به جامعه است که چنین هدفی تنها در قالب برنامه‌های فرهنگی میسر می‌شود.

آریا الستی؛ معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، فعالیت‌های فرهنگی را شالوده برنامه‌های نظام نخبگانی کشور دانست و گفت: نمی‌توان تنها با تکیه بر ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی استعداد فردی را به اثرگذاری ملی تبدیل کرد. باید دانست رکن فعالیت‌های نظام نخبگانی، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در مستعدبرتر و ترغیب و تشویق او به حضور فعال در چرخه خدمت‌رسانی به جامعه است.

الستی تصریح کرد: افراد مستعدبرتر در هر جامعه‌ای غالباً پیشرو هستند اما برای تبدیل فرد پیشرو به پیشبر باید حس ایثار در او ایجاد شود تا بتواند دیگران را نسبت به خود ارجح ببیند. به همین دلیل تربیت و هدایت فرهنگی مستعدبرتر اصلی‌ترین اولویت نظام نخبگانی است. اگر مستعدبرتر تحت تربیت ناصحیح فرهنگی قرار بگیرد دچار نوعی توهم نخبگی می‌شود و همین موضوع، در او حس طلبکاری ایجاد می‌کند. چنین فردی در نهایت نه تنها خود را در قبال جامعه مسئول نمی‌داند بلکه به نقطه‌ای می‌رسد که از تمام جامعه توقع خدمت دارد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نخبگان و مستعدان‌برتر اشاره کرد و گفت: ایشان بنیاد ملی نخبگان را نهادی مهم، جدی و راهبردی توصیف کردند و بر این سه شاخصه اصلی تأکید کردند. نه تنها ایجاد و تشکیل این نهاد، بلکه برنامه‌ها و فعالیت آن نیز بر اساس گفتمان‌ مطرح شده از سوی معظم‌له طراحی و اجرا می‌شود. اساساً بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد تا نیازی را که دیگر نهادها و دستگاه‌ها قادر به پاسخگویی به آن نبودند را پاسخ دهد.

الستی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی این است که علی‌رغم وجود سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ابلاغ آن از سوی رییس‌جمهور قبلی و فعلی، غالب نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی وظایف خود را در قبال آن به خوبی نمی‌دانند و این سند آنچنان که باید در سیستم کشور جاری و ساری نشده است.

رییس ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان اضافه کرد: تشریح و ترویج این سند در نهادها و دستگاه‌ها و در سطح ملی یکی از اولویت‌های بنیاد ملی نخبگان بوده و هست. گرچه تشریح و توجیه نهادهای درون‌استانی نیز یک ضرورت است اما مادامی که این سند در سطح ملی نهادینه نشود نمی‌توان از نهادهای دورن‌استانی انتظار همکاری و تعامل جدی داشت.

وی در ادامه نگاه و توجه ویژه به نخبگان و مستعدان‌برتر را از شاخص‌های اصلی عدالت در جامعه برشمرد و بیان کرد: آنچه با عدالت در تضاد و تناقض است، فقدان‌ فرصت برابر است. باید تلاش شود فرصت برابر برای همه مستعدان‌ کشور فراهم شود تا هر فرد چه آنکه عشایر است و چه آنکه پایتخت‌نشین، همگی بتوانند از فرصت‌های برابر استفاده کنند. در این میان بنیادهای نخبگان استانی به عنوان بازوهای توانمند بنیاد ملی نخبگان و مغزهای منفصل نظام نخبگانی نقش ویژه‌ای در این حوزه دارند و می‌توانند با همفکری، همکاری و تعامل خود بنیاد ملی نخبگان را به بهترین شکل برای تحقق این هدف مهم یاری دهند.

الستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، انطباق با اهداف تعیین‌شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان را یکی از شاخص‌های اصلی برنامه‌های فرهنگی برشمرد.

وی افزود: برنامه‌ فرهنگی موفق علاوه بر جذابیت باید متناسب با جامعه هدف طراحی و اجرا شود. با توجه به تنوع سنی در جامعه هدف بنیاد و متنوع بودن نیازهای آنان نمی‌توان یک برنامه مشخص را برای همه مستعدان‌برتر در همه مقاطع طراحی و اجرا کرد.

الستی ادامه داد: از سوی دیگر برنامه فرهنگی موفق باید متنوع نیز باشد، گاهی اوقات اثرگذاری یک اردوی جهادی و یا بازدید علمی بیشتر از برگزاری کارگاه و یا دوره آموزشی خاص است.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان تکرارپذیری را لازمه اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: شرط اثرگذاری، تکرارپذیری است. برنامه‌ای که طراحی می‌شود باید قابلیت‌ تکرارپذیری داشته باشد. در بسیاری موارد اجرای برنامه نیازمند تعامل، همکاری و هم‌افزایی دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی است. در این موارد استفاده از ظرفیت و پتانسیل آنها برای اجرای بهتر برنامه‌های فرهنگی یک اصل است که البته در سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز به این نکته تأکید شده است. هم‌افزایی در قالب مشارکت و همکاری با نهادهای اجرایی درون‌استانی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت و کمیت برنامه‌های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و به تبع آن بنیادهای نخبگان استانی ایفا کند.

الستی بازدیدهای علمی و فرهنگی را یکی از برنامه‌های خوب بنیاد در سال جاری توصیف کرد و اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های جدید بنیاد ملی نخبگان، این بازدیدها در دو قالب عمومی و تخصصی برگزار می‌شود. در بازدیدهای عمومی رویکرد اصلی یادگیری، امیدبخشی، ایجاد دلبستگی و افتخار ملی در افراد مستعدبرتر است در حالیکه در بازدیدهای تخصصی (که در سال آینده جدی‌تر دنبال و اجرا خواهد شد) علاوه بر آن ایده‌گرفتن و ایده‌دادن نیز از اهداف اصلی است. بنیادهای نخبگان استانی نیز باید در سال آینده این بازدیدهای تخصصی را در برنامه‌های خود قرار دهند و حتی با تعداد کم مستعدان‌برتر متقاضی نیز این برنامه را اجرا کنند چراکه در این اقدام فرهنگی اصل ایده‌ نخبگانی است.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان حضور فعال رییسان بنیادهای نخبگانی در برنامه‌های فرهنگی را از ضروریات نظارت بر اجرای صحیح و  بهبود کیفی این برنامه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: مسئولان بنیادهای نخبگان استانی خاصه روسا، باید شخصاً در بازدیدهای علمی و یا اردوهای جهادی شرکت کنند و از نزدیک به نحوه برگزاری این برنامه‌های فرهنگی نظارت کنند چراکه بهبود مداوم برنامه‌ فرهنگی نیازمند نظارت جدی و مستمر است.

وی بررسی و ساماندهی اقدامات فرهنگی انجام‌شده در سال ‌پیش و سال جاری را از مهمترین برنامه‌های معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در پایان سال قلمداد کرد و بیان داشت: تلاش بر این است برنامه‌های فرهنگی طراحی شده با بررسی دقیق و کارشناسانه و همچنین آسیب‌شناسی و نیازسنجی اجتماعات نخبگانی، در سال آینده با کیفیت بهتری اجرا شود؛ البته علاوه بر آن برنامه‌های جدیدی نیز در معاونت فرهنگی در حال طراحی است که امید است در سال آینده اجرایی شوند.

الستی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ مستعدان‌برتر در جامعه، جدا کردن فرد به دلیل استعدادبرتر از جامعه را یکی از آفت‌های جامعه نخبگانی و در تضاد با اهداف تعیین شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان دانست.

 

 

تاریخ انتشار : 1395/01/28
کد : 70730
تعداد بازدید: 345