رويكرد دفتر امور بين‌الملل بنياد ملي نخبگان در بهره‌مندي از ظرفيت متخصصان ايراني غيرمقيم تبیین شد

دومين نشست پايگاه‌هاي تخصصي همكار در طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم به رياست معاون امور بين‌الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار شد.

دومين نشست پايگاه‌هاي تخصصي همكار در طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم به رياست معاون امور بين‌الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دومين نشست پايگاه‌هاي تخصصي همكار در طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم به رياست معاون امور بين‌الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري و نمايندگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شركت‌هاي منتخب همكار(پايگاه‌هاي تخصصي) برگزار و روند اجراي طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم در 7 ماه گذشته بررسي شد.

در اين جلسه مهندس علي‌مرتضي بیرنگ، معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن تبيين رویکردها و سیاست­های  بنیاد ملی نخبگان در ارتباط با متخصصان ایرانی غیر مقیم از زمان آغاز فعاليت‌هاي دفتر امور بين‌الملل در بنياد به ارائه اقدامات صورت گرفته وهمچنين دستاوردهای مثبت ايجاد سامانه همكاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم  پرداخت.

مشاور امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نتايج به‌دست آمده از اجراي طرح مذكور در 7 ماه گذشته ، ميزان استقبال متخصصان و دانشمندان ایرانی غيرمقيم از اين طرح را فراتر از حد انتظار دانسته و دليل اين استقبال را بهره‌مندي از ظرفيت انجمن­های تخصصي ایرانيان غيرمقيم، انتخاب دقيق و كيفي پايگاه‌هاي تخصصي همكار داخلي  و تلاش در ايجاد اعتماد متخصصان ايراني غيرمقيم به اين طرح از طريق بررسي و پاسخگويي سريع و مناسب به درخواست‌ها عنوان کرد. 

بیرنگ، خطاب به نمایندگان پایگاه­های تخصصی همکار با اشاره به حساسیت‌های موجود در شكل ارتباط‌گیری و همکاری با متخصصان برجسته ایرانی غيرمقيم، گفت: باتوجه به شرايط مخاطبان اين طرح كه سالها دور از کشور زندگی و تحصیل کرده­اند و اکنون بعد از كسب تجارب مفيد و موفقیت­های چشمگیر قصد بازگشت به کشور و يا انتقال تجربیات و دانش خود را دارند، وظايف پایگاه­ها در نگهداری و حفظ اين سرمایه­ها بسيار حساس است.

در ادامه اين نشست، نمایندگان پایگاه‌ها ضمن ارائه گزارشي از همكاري‌هاي شكل گرفته با متخصصان ايراني غيرمقيم در ماه‌هاي گذشته به ارائه پیشنهادها و نظارت خود درخصوص اجراي هرچه بهتر اين طرح پرداختند.

سامانه همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم (international.bmn.ir) از اسفند ماه سال گذشته به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم با همتايان داخلي و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان ارائه شده و هدف اصلي آن ايجاد ساز و كاري جهت بهره‌مندي از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان ايراني غيرمقيم با تاكيد بر مدل چرخش مغزها تعریف شده است.

تاریخ انتشار : 1394/07/29
کد : 70663
تعداد بازدید: 453