اصول آموزش و پرورش شناختی تدوین شد

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی 30 اصل آموزش و پرورش شناختی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد.

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی 30 اصل آموزش و پرورش شناختی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دکتر محمود تلخابی مجری طرح "طراحی الگوی جامع آموزش و پرورش شناختی برای مدارس ابتدایی ایران" اعلام  کرد: هدف از انجام طرح، تدوین اصول و معیارهای آموزش و پرورش شناختی با مطالعه مبانی علوم شناختی است.

تلخابی با بیان اینکه طرح در مراحل پایانی و ارائه گزارش نهایی به ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی است، گفت : این ستاد علاوه بر تامین منابع مالی، حمایت  معنوی خوبی از ما داشته و در کل پروسه همراهی و پشتیبانی مناسبی را به عمل آورده است.

وی با اشاره به  اینکه طرح در سه مرحله انجام شد توضیح داد: مرحله نخست شامل مطالعه و ترکیب مبانی استخراج شده از پژوهش‌های شناختی بود. در مرحله  بعد تدوین اصول مورد نیاز با استفاده از الگوی فرانکنا انجام شد و در این بخش گزاره‌های مبنایی از علوم شناختی و گزاره‌های هنجاری از  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گرفته شد. در مرحله سوم طرح تحلیل مفاهیم بنیادی تربیت بر اساس یافته‌های پژوهش‌های شناختی انجام گرفته است.

تدوین اصول آموزش و پرورش شناختی

تلخابی اظهار کرد: گام دوم پژوهش منجر به تدوین30 اصل آموزش و پرورش شناختی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که 20 اصل آن جنبه بنیادی و 10 اصل گرایش عملی دارد.

وی افزود: در واقع این اصول برخاسته  از مفاهیم فلسفی تعلیم و تربیت است و به قواعد کلی که راهنمای عملی کار باشد، اطلاق می‌گردد. بنابراین در حوزه‌ی طراحی برنامه درسی، نظام سنجش، طراحی محیط یادگیری و هر نوع برنامه‌ریزی در سطح کلان تا خرد، این اصول به عنوان اصول مادر از منظر شناختی صحبتی برای گفتن دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشکده علوم شناختی ادامه داد: به عنوان مثال براساس مطالعات شناختی یکی از گزاره‌های شناختی این است که ذهن همواره به دنبال تازگی است در واقع این توصیفی از عملکرد مغز است و بر اساس آن می توان به این  اصل دست یافت که برای سازگاری آموزش‌با ظرفیت‌های شناختی باید همواره موقعیت‌های تازه‌ای برای دانش‌آموزان ایجاد کرد تا بر اساس تجربه‌های جدید فرصت یادگیری مناسبی داشته باشند.

تولید سندی به عنوان راهنمای پژوهشگران شناختی

مجری "طرح آموزش و پرورش شناختی" گفت: مرحله سوم طرح به تحلیل مفاهیم بنیادی تربیت بر اساس یافته‌های پژوهشهای شناختی اختصاص دارد- با این هدف که مفاهیم کلیدی همچون یادگیری، دانش و یاد دهی که مسئولین آموزش و پرورش با آن سر و کار دارند تحلیل شود و مربیان و معلمان که تمایل به اجرای رویکرد شناختی دارند در ذهن خود به بازسازی این مفاهیم کلیدی بر اساس رویکرد شناختی بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: نگاه این طرح در گام نخست، به دلیل پاسخگویی به بسیاری از پرسش‌های کلی تربیت شناختی، تولید سندی به عنوان راهنمای پژوهشگران حوزه شناختی است. در نتیجه می‌تواند به عنوان یک مرجع به افراد فعال در حوزه مدیریت، برنامه ریزی درسی و سایر حوزه‌های تعلیم و تربیت کمک کند. در سطح اجرایی نیز همه افرادی که به دنبال تغییر و بهسازی آموزش و پرورش هستند می‌توانند از این اصول بهره ببرند، بنابراین کاربرد وسیعی خواهد داشت.

 

تاریخ انتشار : 1394/08/16
کد : 70636
تعداد بازدید: 510