تقدیر از 9 طرح برتر فناورانه دریایی در دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

دبیر بخش اجرایی طرح‌ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت گفت: از 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان، سازمان و ارگان‌های دریایی همچنین مراکز تحقیقاتی حمایت خواهد شد.

دبیر بخش اجرایی طرح‌ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت گفت: از 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان، سازمان و ارگان‌های دریایی همچنین مراکز تحقیقاتی حمایت خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمد ولی خسروی دبیر اجرایی طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی در دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" گفت: تاکنون بیش از 18 طرح فناورانه در  3 بخش دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها دریافت شده است که این میزان مطمئنا افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بعد از بررسی های لازم از سوی بخش داوری در مجموع به 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی لوح و جوایزی در مراسم  اختتامیه اهدا خواهد شد.

دبیر بخش طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت بیان کرد: شناسایی مهم ترین طرح و دستاوردهای فناورانه از شرکتهای دانش بنیان، نهادهای دریایی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منجر به توسعه این مهم خواهد شد.

وی این اقدام را فرصت مناسب برای معرفی نظرات و طرح های افرادي که دارای ایده های نوین و کارآمد در زمینه توسعه و رونق صنعت دریایی دانست و افزود: اساتید و مشاورانی که پس از ارائه ایده ها در روز اول مسابقات و تیم سازي ایده هاي پذیرفته شده، به راهنمایی تیمها می پردازند تا آماده ارائه نهایی شوند. این افراد معمولا کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه و افراد متخصص حوزه دریایی و کارشناسان امورمالی و تجاري سازي هستند.

افرادي که داوري ایده ها را در زمان ارائه ایده ها در روز دوم مسابقات بر عهده دارند که ترکیبی از تخصص هاي گوناگون دریایی هستند، متشکل از اساتید دانشگاه ، نخبگان علمی و افراد با تجربه عملی در حوزه دریایی است.

 

تاریخ انتشار : 1395/08/09
کد : 70610
تعداد بازدید: 332