اعطای حکم ریاست سه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار

در راستای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کانون‌های هماهنگی دانش،‌ صنعت و بازار معاونت علمی و با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌های عملیاتی کانون‌ها، نشستی با حضور نمایندگان چهار کانون مصوب در دور جدید فعالیت‌های کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تشکیل شد.

در راستای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کانون‌های هماهنگی دانش،‌ صنعت و بازار معاونت علمی و با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌های عملیاتی کانون‌ها، نشستی با حضور نمایندگان چهار کانون مصوب در دور جدید فعالیت‌های کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تشکیل شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان
، در این جلسه دکتر شیخ زین‌الدین، معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی، با اشاره به جایگاه کانون‌ها به عنوان بازوی مشورتی و سیاست‌ساز و مرجعی تخصصی برای داوری‌ها، تشخیص چالش‌ها و ارایه راهکارهای منطقی و کارشناسی،‌ بر اهتمام رؤسای کانون‌ها بر اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و دستورالعمل اجرایی تأکید خاطرنشان کرد:  این معاونت نیز با هدف ملموس ساختن ارزش افزوده حاصل از فناوری و نوآوری و تشویق مشارکت جدی بخش خصوصی در زمینه تخصصی کانون، حمایت‌های مقتضی را به منظور پیشبرد برنامه‌های کانون‌ها به عمل خواهد آورد.

 رییس کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی در ادامه ضمن برشمردن کارکردهای نظام نوآوری بخشی، خواستار ارایه برنامه‌ عملیاتی توسط هریک از کانون‌ها شدند که در آن، نقش و جایگاه هریک از ذینفعان به دقت مشخص شده باشد و همین برنامه ارایه شده مبنای ارزیابی و ارزش‌گذاری عملکرد کانون‌ شود.

در ادامه جلسه هریک از اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و راهکارهای اجرایی کانون‌ها پرداختند  و در انتهای این جلسه نیز حکم ریاست کانون آبزیان به دکتر مطلبی، حکم ریاست کانون جواهرات و سنگ‌های قیمتی به مهندس پیش‌بین و حکم ریاست کانون فرش به دکتر مؤمنیان اعطا شد.

شایان ذکر است کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مشارکت و حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانش‌بنیان همچون؛ مجامع دانشگاهی و پژوهشی، صنایع، بازار و متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص و تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‏کنند.

 

تاریخ انتشار : 1394/08/18
کد : 70604
تعداد بازدید: 542