توسعه فناوری برای دستیابی به بازار تجارت باید در اولویت امور کشور و دانشگاه باشد

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توسعه فناوری در جهت دستیابی به بازار تجارت باید در اولویت امور کشور و به ویژه دانشگاه قرار گیرد.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توسعه فناوری در جهت دستیابی به بازار تجارت باید در اولویت امور کشور و به ویژه دانشگاه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی در جریان بازدیدی که به همراه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران داشت درباره اجرای طرح مزرعه حیوانات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مزرعه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ایران می تواند ایده های دانشگاه را در قالب طرح به معاونت علمی ارایه کند.

وی همچنین بر فعالیت بیشتر این دانشگاه در اجرای نقشه علمی کشور تأکید کرد و گفت: و با توجه به ظرفیت های متنوع در دانشگاه علوم پزشکی ایران، نقش این دانشگاه در توسعه فناوری و تجاری سازی باید پررنگ تر و قوی تر دیده شود.

وطنی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت ها و فعالیت های برجسته دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: علمی بهتر است که تبدیل به ثروت شود و نیروی انسانی فعال، امکانات و تجهیزات و فضای موجود در این دانشگاه می تواند جزو بزرگترین سرمایه ها باشد.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها باید به نحوی صورت گیرد که این نیروها متکی به کار دولتی نباشند.

وی از آمادگی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری جمهوری در جهت حمایت از ایده های این دانشگاه برای دستیابی به فناوری و سپس بازار تجارت خبر داد.

معاون توسعه فناوری همچنین کرد: در صورت عضویت آزمایشگاه های این دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری، معاونت علمی و فناوری آمادگی دارد تا در زمینه تعمیرات دستگاه های این مراکز، آموزش پرسنل، خرید دستگاه داخلی و خارجی به این دانشگاه ارایه خدمت کند. ثروت و سرمایه ای ارزشمند است که در رأس آن نیروی انسانی فعال باشد. در ضمن توسعه فناوری در جهت دستیابی به بازار تجارت باید در رأس امور کشور و به ویژه دانشگاه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های موجود در دانشگاه ها افزود: معاونت علمی آمادگی دارد تا در برخی زمینه های خاص با حمایت های خود این دانشگاه را به عنوان مرجع کشور معرفی کندودر جهت دستیابی به فناوری نیز به خصوص بازار تجارت ما می توانیم حمایت های خود از این دانشگاه را به صورت گرنت و ارایه تسهیلات اعطا کنیم.

وطنی یادآور شد: این مرکز توانایی ارایه خدمت را به سایر مراکز کشور دارد.

وی همچنین پیشنهاد راه اندازی مرکزی برای توسعه فناوری برای دستیابی به بازار تجارت در این دانشگاه را ارایه کرد.

در ادامه این بازدید امیر علی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی ضمن ابراز خرسندی از وضعیت این دانشگاه اظهار امیدواری کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران به زودی در حوزه سلول های بنیادی نیز به سرعت رشد می کندو با توجه به پتانسیل های موجود در این دانشگاه به ویژه اساتید فعال و برجسته کشوری زمینه برای تقویت حوزه سلول های بنیادی در این دانشگاه مهیا است.

وی همچنین به موضوع احداث مزرعه حیوانات در دو قطب شمال و جنوب کشور پرداخت و اظهارکرد: نظر به این که مجوز نخستین مرکز مزرعه حیوانات به استان کرمان داده شده و با توجه به درخواست قبلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این زمینه در جهت اخذ مجوز برای راه اندازی این مرکز در شمال کشور توسط این دانشگاه، امیدواریم گام های مثمر ثمری دراین راستا برداشته شود.

 

تاریخ انتشار : 1394/10/29
کد : 70586
تعداد بازدید: 473