اعطاي جايزه مرحوم قيصرامين پور به نخبگان ادبي كشور

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از اعطاي جايزه مرحوم قيصرامين پور به نخبگان ادبي كشور در سال جاري خبرداد.

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از اعطاي جايزه مرحوم قيصرامين پور به نخبگان ادبي كشور در سال جاري خبرداد.

دكتر سيد حسن حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، با اشاره به تدوين آيين نامه شناسايي و حمايت از نخبگان ادبي كشور (ويژه سرآمدان) گفت: بزودي آيين نامه نهايي اين جايزه در كميسيون دائمي هيات امناي بنياد ملي نخبگان مطرح و به تصويب خواهد رسيد.

وي افزود: اين جايزه به نام شاعر فقيد كشورمان مرحوم قيصرامين پور نام گذاري شده است و در سال جاري به تعدادي از نخبگان و سرآمدان ادبي كشور اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: اين جايزه معادل جايزه مرحوم علامه طباطبايي ويژه اساتيد و محققان برجسته و جايزه شهيد آويني ويژه هنرمندان برجسته كشور است كه طي سال هاي گذشته از سوي بنياد ملي نخبگان اعطا شده است.

تاریخ انتشار : 1392/07/22
کد : 70581
تعداد بازدید: 545