سند ملی راهبردی علوم و فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست تدوین شد

سبوحی از تدوین سند ملی راهبردی بهینه سازی انرژی و محیط زیست خبر داد و گفت: به منظور ارزیابی راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور سند ملی راهبردی تدوین می شود.

سبوحی از تدوین سند ملی راهبردی بهینه سازی انرژی و محیط زیست خبر داد و گفت: به منظور ارزیابی راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور سند ملی راهبردی تدوین می شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با اشاره به لزوم توسعه فناوریهای کارآمد و فعالیت های دانش بنیان بیان کرد: بهينه‌سازی انرژی و محيط زيست مجموعه اقدامات و ساز و کارهای بهم پيوسته و سازگار با يکديگر را شامل می‌شود و تحقق برنامه‌های بهينه‌سازی انرژی و محيط زيست مشارکت مجموعه ذينفعان را شامل می‌شود که در سطح کل اقتصاد و در بخشهای توليدی و خدماتی پراکنده هستند. از این رو با برگزاری این جلسه در نظر داریم به دلیل پوشش بزرگ انرژی در بخش اقتصاد کشور با نگاهی ملی سعی بر رفع موانع و مشکلات با همکاری تمام فعالان در بخش انرژی برداریم. 

سبوحی گفت:‌ستاد بهينه‌سازی انرژی و محيط زيست با توجه به درک مشخص از مسايل انرژی کشور و به منظور تسريع رفع موانع برای افزايش کارايی انرژی در اقتصاد ملی در آذر ماه سال 1392 با هدف پيگيری خط‌‌‌ مشی مديريت جامع انرژی، ايجاد هماهنگی بين دستگاههای اجرايی و جلب مشارکت ذينفعان در عرصه بهينه‌سازی انرژی و محيط زيست در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اسلامی ايران سازماندهی شد. 

وی افزود: ستاد براساس چشم‌انداز توسعه پايدار بخش انرژی ماموريت و اهداف فعاليت خود را تعريف نموده است و تحقق اهداف را از طريق برنامه‌های عملياتی پيگيری می‌کند.

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: شناسایی اسناد بالادستی، بررسی حجم و وزن بخش های مختلف سیستم انرژِی، شناسایی روش های توسعه فناوری، شناسایی فناوری و سر فصل های تحقیقاتی مورد نیاز و اولویت بندی فناوری ها و عناوین فعالیت های تحقیقاتی را از مراحل کار تدوین سند ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست است.

 

تاریخ انتشار : 1395/06/23
کد : 70572
تعداد بازدید: 423