بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص انتصاب در روابط‌عمومی‌ها

معاون اول رییس جمهوری طی بخشنامه ای به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی واستانداریها از آنان خواست در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.

معاون اول رییس جمهوری طی بخشنامه ای به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و استانداری ها از آنان خواست در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری طی بخشنامه ای به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی واستانداریها از آنان خواست در انتخاب افراد برا ی تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.
در بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری آمده است: «با توجه به نقش حساس روابط عمومی دستگاههای اجرایی در ایجاد ارتباط با مردم و انعکاس دغدغه ها و انتظارات مردم به مسئولین و متقابلا تبیین تصمیمات و سیاستهای دولت و ضرورت استفاده از نیروهای شایسته در تصدی پست های سازمانی مرتبط با روابط عمومی دستگاههای اجرایی، مقتضی است دستگاههای اجرایی به هنگام انتصاب افراد برای تصدید پست های یاده شده از نیروهای با تجربه متخصص و کارآمد در این زمینه استفاده نمایند.»

پایان پیام/

 

تاریخ انتشار : 1393/07/20
کد : 70533
تعداد بازدید: 370