آیا برابرند کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند؟

«قرآن کریم، سوره زمر آیه 9»

تاریخ انتشار : 1394/05/17
کد : 70512
تعداد بازدید: 710