فراخوان بكارگيري نخبگان و استعدادهاي برتر

مشاور توانمندسازي و نوآوري نخبگان بنياد ملي نخبگان از آغاز فراخوان بكارگيري نخبگان و استعدادهاي برتر خبرداد.

دكتر سيد حميد جمال الديني درگفتگو با خبرنگار روابط عمومي بنياد ملي نخبگان با اعلام اين مطلب گفت: در راستاي اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري ، سياست هاي دولت، اسناد بالادستي و برنامه هاي توانمندي سازي ،جذب و اثرگذاري نخبگان و استعدادهاي برتر در جامعه، بنياد ملي نخبگان تلاش كرده است كه در جهت استفاده حداكثري از ظرفيت هاي فكري و ايده هاي  نخبگان در نقاط مورد نياز كشور زمينه هاي توانمندسازي و  بكارگيري اين قشر را فراهم كند..

وي افزود:‌ دراين راستا طي توافقي بين بنياد ملي نخبگان و گروه صنعتي مپنا زمينه هاي جذب و بكارگيري از ميان نخبگان و استعدادهاي برتر در رشته هاي مختلف و در زير مجموعه هاي اين گروه پس از انجام مصاحبه و بررسي هاي تخصصي فراهم شده است.لذا از تمامي نخبگان و استعدادهاي برتر تحت حمايت بنياد ملي نخبگان تقاضا مي شود كه جهت ثبت نام براي بكارگيري در اين گروه صنعتي بامراجعه به سايت بنياد ملي نخبگان به آدرس www.bmn.ir اطلاعات خود را در سامانه سامان ثبت كنند.

دكتر جمال الديني در پايان اعلام كرد:‌ مجموعه هاي صنعتي، آموزشي و اجرايي كه درخواست بكارگيري نخبگان را دارند مي توانند تقاضاي خود را به بنياد ملي نخبگان ارسال كنند تا پس از بررسي اقدام لازم صورت گيرد.

تاریخ انتشار : 1393/02/30
کد : 70509
تعداد بازدید: 557