پرسش‌ و پاسخ‌های متداول درباره فرایند اجرایی‌سازی آیین‌نامه «جایزه‌های تحصیلی»

دکتر غلامعلی منتظر؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملّی نخبگان، در جلسه تبیین فرآیندهای جدید بنیاد و نقش دانشگاه‌ها در اجرای مقررات آیین‌نامه جدید «اعطای جایزه‎های تحصیلی به صاحبان استعداد برتر» به پرسش‌های متداول درباره این آیین‎نامه پاسخ گفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: دکتر غلامعلی منتظر؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملّی نخبگان، در جلسه تبیین فرآیندهای جدید بنیاد و نقش دانشگاه‌ها در اجرای مقررات آیین‌نامه جدید «اعطای جایزه‎های تحصیلی به صاحبان استعداد برتر» به پرسش‌های متداول درباره فرایند اجرایی سازی این آیین‎نامه پاسخ گفت که در ذیل می‎خوانید:


1. دانشجويان ممتاز مؤسسه براساس چه معياري انتخاب مي‌شوند؟

دانشجويان ممتاز هر مؤسسه براساس معيارهايي كه همان مؤسسه تعيين مي‌كند انتخاب مي‌شوند. بنابراين دانشگاه‌ها خود بايد آيين‌نامه دانشجويان ممتاز را تدوين و تصويب كنند و ملاك اعتبار براي بنياد آيين‌نامه مصوّب دانشگاه است.

2. اجراي آيين‌نامه جايزه‌هاي تحصيلي چنانچه بتواند در سال‌‌هاي آتي نيز استمرار داشته باشد مي‌تواند مفيد باشد، آيا در اين زمينه تدبيري انديشيده شده است؟

بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه‌ را هر ساله در بودجه خود پيش‌بيني مي‌كند و تحقق اين امر مستلزم تصويب بودجه بنياد از سوي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين در اين زمينه به‌دنبال اين است تا از مكانيزم‌هاي ديگري از قبيل حمايت مالي ساير سازمان‌ها و حتي اشخاص خيّر استفاده كند.

3.انتخاب دانشگاه‌هايي كه بنياد در دور اول بنياد با آنان مكاتبه كرده و سهميه به آنان اعلام كرده است براساس چه معيارهايي بوده است؟

بنياد براساس ميزان تجمع دانشجويان در دانشگاه‌ها اقدام به انتخاب دانشگاه‌ها و تخصيص سهميه به آنان كرده است. باتوجه به اينكه تجمع 65% دانشجويان در 12 دانشگاه است در مرحله اول با آنان مكاتبه شده است. سپس در مرحله دوم با 20 دانشگاه ديگر مكاتبه صورت گرفته است كه در مجموع 95% ظرفيت مربوط به اين جايزه‌ها را تكميل كرده است در نهايت 5% از اين ظرفيت باقي مانده است كه مربوط به دانشگاه‌هايي است كه كمترين ظرفيت دانشجويان را به خود تخصيص داده است كه مكاتبه و اختصاص سهميه به آنها در برنامه آتي بنياد قرار دارد.

4. آيا دانشجويان برگزيده مي‌توانند از تمام تسهيلاتي كه در هر جايزه وجود دارد بهره‌مند شود؟

دانشجويان مشمول هريك از چهار نوع جايزه پژوهش، آموزش، فنّاوري و فرهنگ مي‌توانند از تمام تسهيلات مربوط به هر جايزه استفاده كنند.

5. سهميه اعلام شده از سوي بنياد به دانشگاه با توجه به حجم دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري كه در برخي دانشگاه‌ها وجود دارد بسيار كم است. آيا بهتر نيست اين سهميه متناسب با حجم دانشجويان هر دانشگاه تخصيص يابد؟

باتوجه به اينكه بنياد با محدوديت منابع روبه‌رو است رويكردي كه در تخصيص سهميه به دانشگاه‌ها دارد ميزان جمعيت دانشجويي دانشگاه‌ها نيست بلكه بنياد براساس جامعه‌اي از دانشجويان كه شرايط اوليه بنياد را كسب كرده‌اند اين سهميه‌ها را تخصيص داده است و تلاش مي‌كند اين جامعه را تا آنجا كه مي‌تواند به سمت تحصيلات تكميلي بزرگتر كند.

6. آيا تنها دانشجويان روزانه دانشگاه‌ها، مشمول اين جوايز مي‌شوند يا سايردانشجويان (غير ايراني، شبانه، نيمه حضوري و ...) نيز مي‌تواند از اين جوايز بهره‌مند شوند؟

ملاك بنياد دانشجوياني است كه دانشگاه‌ها طبق معيارهاي بنياد معرفي مي‌كنند و نوع نظام آموزشي دانشجويان مبناي عمل بنياد نيست.

7. دانشگاه براساس چه شاخص‌هايي فعاليت دانشجويان را بررسي و انتخاب كند؟ (آيا شاخص‌هاي شناسايي و انتخاب دانشجويان برگزيده براي همه دانشگاه‌ها يكسان است؟)

باتوجه به اينكه ماهيت دانشگاه‌ها باهم متفاوت است شاخص‌هايي كه در هر دانشگاه مي‌تواند وجود داشته باشد نيز متفاوت است. بنياد به دنبال يكسان‌سازي نيست رويكرد بنياد سياست‌گذاري و دادن چارچوب‌ها است. نگاه بنياد در اين زمينه نگاه تكثر است. از اين رو دانشگاه‌ها به فراخور مسؤوليتي كه دارند لازم است شاخص‌هاي خود را تعريف كنند. اين تنوع و تكثر براي كشور مفيد است. ليكن چنانچه هر دانشگاه در اين راستا نياز به كمك داشته باشد بنياد با آنان همكاري مي‌كند.

8. آيا اين آيين‌نامه با آيين‌نامه‌هاي استعداد درخشان وزارت علوم وحدت رويه دارد؟

بنياد درصدد است كه با دو وزارتخانه به توافق و يكسان سازي برسد و آمادگي اين را دارد تا براساس سند راهبردي كشور در امور نخبگان كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، تعاريف را با وزارتين يكسان كند. اما بايد توجه داشت كه تعاريف يكسان دليل بر مشابه بودن شاخص‌ها نيست و هر دانشگاه مناسب با ماهيت آن دانشگاه بايد شاخص‌هاي خود را استخراج كند.

9.آيا امكان بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي جايزه‌هاي تحصيلي براي دانشجوياني كه از اعتبار فرصت مطالعاتي اداره بورس وزارت علوم،تحقيقات و فنّاوري استفاده كرده‌اند وجود دارد؟

بله. چنانچه دانشجويي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي شود مي‌تواند از اين اعتبار بهره مند شود و اين منافاتي با اعتباري كه اداره بورس پرداخت مي‌كند ندارد.

10. باتوجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزه ها شود و مرحله اول اعتبار پايان‌نامه‌ها را دريافت كند ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود آيا مرحله دوم اين اعتبار به فرد پرداخت مي‌شود؟

بله. چنانچه دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد و مرحله اول اعتبار را دريافت كند هرزمان كه از پايان‌نامه يا رساله خود دفاع كند حتي اگر مدت مشموليت آن به پايان رسيده باشد مي‌تواند مرحله دوم اعتبار را دريافت كند.

11. به منظور استفاده از اعتبار فرصت‌مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟

براي بهره مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي داخل، چنانچه دانشجو مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد بايد از یکی از مؤسسه‌هاي داخلِ کشور پذيرش دريافت كند. چنانچه دانشگاه محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت كند، بنياد نيز آن را تأييد مي كند. چنانچه براي استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي مرتبط با اولويت‌هاي ستادهاي راهبردي توسعه فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري باشد ممكن است بنياد بتواند حمايت‌هاي بيشتري در اين زمينه انجام دهد و افراد بيشتري را مورد حمايت قرار دهد.

12. آيا در سهميه‌هايي كه براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده انعطافي هم وجود دارد تا چنانچه دانشگاه به مورد خاص برخورد كرد بتواند از آن استفاده كند؟

ظرفيت هر دانشگاه باتوجه به پيشينه دانشگاه (مبني بر حضور دانشجويان مستعدبرتر) و با توجه به منابع اعتباري بنياد براي بهره‌مندي از تسهيلات اين آيين‌نامه تعيين شده است. ليكن اگر در حد يكي دو نفر دانشجوي خاص و قابل رقابت در دانشگاهي وجود داشته باشد بنياد سوابق آنها را نيز بررسي مي‌كند.

13. آيا توجهي كه بنياد به دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي دارد با دانشجويان مقطع كارشناسي يكي است؟

خير. بنياد توجه ويژه به دانشجوياني كه در تحصيلات تكميلي هستند دارد، به همين دليل افزايش سهميه‌اي كه براي مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در نظر گرفته است بيشتر از مقطع كارشناسي است و قصد دارد حمايت از دانشجويان را به سمت تحصيلات تكميلي افزايش دهد.

14. آيا دانشگاه مي‌تواند به‌صورت مستقل براي دانشجويان فراخوان اعلام كند و با توجه به معيارهاي خود آنان را انتخاب و به بنياد معرفي كند؟

بله. بنياد درصدد است تا اعطاي اين جايزه‌ها را به‌تدريج به دانشگاه منتقل كند به همين دليل دانشگاه‌ها مي‌توانند بارعايت شرايط آيين‌نامه اقدام به بررسي و گزينش دانشجويان كنند و درنهايت اسامي آنان را براي تأييد نهايي براي بنياد ارسال كنند.

15. نحوه اعطاي جوايز به دانشجويان و دريافت مدارك از آنان به چه نحوي انجام مي شود؟

لازم است دانشگاه مدارك و مستندات دانشجويان مشمول را دريافت و از طريق نام كاربري كه بنياد براي آن تعريف كرده است در سامانه ثريا بارگذاري كند تا پس از بررسي اعتبار مربوط به تسهيلات در اختيار دانشجويان مشمول قرار گيرد. ضمناً بنياد قصد دارد تمام فرايند اجرايي اين كار را به دانشگاه‌ها منتقل كند. با اين وجود چنانچه هر دانشگاهي در اين راستا نياز به كمك داشته باشد بنياد با آن همكاري مي‌كند.

16. چنانچه دانشجو عضو بنياد باشد و هيچ يك از معيارهاي مورد تأييد دانشگاه را نداشته باشد مشمول جوايز تحصيلي قرار خواهد گرفت؟

باتوجه به اينكه بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد بلكه به عنوان نهادي حاكميتي براي سياست‌گذاري در خصوص شناسايي و توانمندسازي مستعدان و به‌كارگيري و الگوسازي نخبگان در جامعه فعاليت مي‌كند. بنابراين اصالتاً دانشجويي عضو بنياد نيست و دانشجويان با انتخاب دانشگاه (و براساس معيارهاي بنياد) مشمول جايزه‌هاي تحصيلي خواهند شد.

17. باتوجه به اينكه در دانشگاه‌ها رشته‌هاي متفاوتي وجود دارد و ميزان سهميه‌اي كه بنياد به دانشگاه تخصيص داده بسيار كم است، مقايسه دانشجويان رشته هاي مختلف و انتخاب آنان به چه نحوي امكان پذير است؟

اين موضوع براساس آيين‌نامه‌اي است كه دانشگاه تصويب مي‌كند و طبعاً در آن اقتضائات رشته‌ها را لحاظ مي‌كند.

18. دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار پژوهش‌ياري بهره مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار پژوهشي استاد راهنماي خود وچنانچه استاد راهنماي دانشجو مشخص نشده باشد مي تواند دستيار پژوهشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر همكاري دانشجو در طرح‌هاي پژوهشي مصوّب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار پژوهشي در سامانه ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

19. دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار آموزش‌ياري بهره مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي استاد راهنماي خود وچنانچه استاد راهنماي دانشجو مشخص نشده باشد مي تواند دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار آموزشي در سامانه ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

20. دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار فن ياري بهره مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجوي مشمول در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه در سامانه ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

21. باتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كلاس‌ها آموزشي و كارگاه‌ها شركت‌ مي‌كنند مي‌توانند از اين اعتبار بهره‌مند شوند؟

دانشجويان مشمول به مدت يك‌سال تحصيلي (از ابتداي مهرماه تا پايان شهريور ماه هر سال) در زمان مشموليت مي توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.

22. براي قراردادهاي مربوط به دستيار آموزشي، دستيار پژوهشي و دستيار فن‌ياري الگوي مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟

خير. بنياد هر الگويي كه دانشگاه تنظيم كند تأييد مي‌كند.

23. نحوه دسترسي دانشگاه‌ها به سامانه ثريا به چه نحوي است؟

بنياد براي همه دانشگاه‌ها يك كاربري در سامانه ثريا تعريف مي‌كند و كلمه عبور آن را در اختيار دانشگاه قرار مي‌دهد تا كارشناسان مربوطه در هر دانشگاه بتوانند به اين سامانه دسترسي داشته باشند.

24.باتوجه به اينكه دانشجويان رشته‌هاي كارورزي، پيش‌كارورزي و... رشته پزشكي مشغول به كار هستند، آيا مي توان آن را به عنوان دستيار پژوهش يا آموزش درنظر گرفت؟

چنانچه دانشگاه مربوطه فعاليت دانشجويان كارورزي، پيش كارورزي و ... را به عنوان دستيار آموزشي / پژوهشي تأييد كند مورد تأييد بنياد است.

25.چرا اعتبار پژوهش ‌ياري براي دانشجويان كارشناسي در نظر گرفته نشده است؟

بنياد در زمينه پژوهش انتظار زيادي از دانشجويان اين مقطع ندارد و سعي دارد به آنان كمك كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوند. به همين دليل اعتبار ارتباطات علمي را براي آنان در نظر گرفته تا به آنان كمك كند تا با اين فضا آشنا شوند.

26. آيا دانشجوياني كه مشمول جوايز تحصيلي بنياد در سال‌هاي قبل بوده است يا افتخار مورد تأييد بنياد داشته باشند، براساس آيين‌نامه جديد مشمول جوايز مي‌شوند؟

چنانچه در بين همگنان خود در دانشگاه بررسي شوند و بيشترين امتياز را كسب كنند مي‌توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.

27.نحوه اعطاي وام وديعه مسكن به دانشجويان مشمول به چه نحو انجام مي شود؟

اين جايزه صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود. به‌همين منظور بنياد اسامي دانشجويان مشمول را به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي در وزارت علوم/ وزارت بهداشت اعلام مي‌كند و هماهنگي لازم براي پرداخت اين جايزه به دانشجويان را با آنان انجام مي‌دهد. دانشجو مي‌تواند از اين جايزه از زمان دريافت (در دوره مشموليت دانشجو) تا پايان دوره تحصيل در آن مقطع بهره‌مند شود.

28.اگر دانشجويي به‌صورت حق‌التدريس در دانشگاه ديگري تدريس كند، آيا اين فعاليت دانشجو را مي‌توان به عنوان دستيار آموزشي در نظر گرفت؟

خير. دانشجو بايد زير نظر استاد راهنماي خود، در دانشگاه محل تحصيل براساس قراردادي كه دانشگاه محل تحصيل با ايشان منعقد مي كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

29. آيا مي‌توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟

خير. دانشجو بايد زير نظر استاد راهنماي خود، در دانشگاه محل تحصيل براساس قراردادي كه دانشگاه محل تحصيل با ايشان منعقد مي كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

30. شرايط لازم براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبه تحصيلي چيست؟

دانشجويان مشمول بايد در‌ ازاي دريافت اين مبلغ، ماهانه12،20 و 8 ساعت به ترتيب دانشجويان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كاردانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را هر سه ماه يك بار در سامانه ثريا بارگذاري كند.


اجرای درست آیین‌نامه «جایزه‌های تحصیلی» نیاز به وحدت رویه دارد

تشریح جزییات آیین‌نامه جدید «جایزه‌های تحصیلی» در نشست با معاونان آموزشی دانشگاه‌ها

تاریخ انتشار : 1393/09/23
کد : 70498
تعداد بازدید: 370