مجمع انجمن‌های علمی نقشه‌برداری مغز تشکیل می‎شود

در جلسه‌ای با حضور جمعی از روسا و دبیران انجمن‌های مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی، مقرر شد مجمع انجمن‌های علمی مرتبط با این حوزه تشکیل و پس از آن انجمن نقشه برداری مغز ایجاد شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی با حضور جمعی از روسا و دبیران انجمن‌های مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی در جلسه‌ای درباره تشکیل انجمن نقشه برداری مغز مذاکره و از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی با حضور جمعی از روسا و دبیران انجمن‌های مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی در جلسه‌ای درباره تشکیل انجمن نقشه برداری مغز مذاکره و از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بازدید کردند. این نشست در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در مورد تاسیس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، نیاز جامعه علمی به چنین آزمایشگاهی و تخصص‌های مختلف برای فعالیت در این آزمایشگاه مانند حوزه‌‌های رادیولوژی، مغز و اعصاب، روانشناسی، زبانشناسی و جامعه شناسی توضیحاتی ارائه داد پس از وی محمدرضا آی رییس هیات امنای آزمایشگاه درباره امکانات آزمایشگاه و شیوه های همکاری با آزمایشگاه سخنرانی کرد.

در این جلسه که روسا و نمایندگان انجمن‌هایی همچون روانپزشکان ایران، رادیولوژی، روانپزشکی کودک و نوجوان، پزشکی هسته‌ای، جامعه جراحان، فیزیک پزشکی و جراحی مغز و اعصاب حضور داشتند در مورد تشکیل مجمع علمی انجمن‌ها یا انجمن نقشه برداری مغز تبادل نظر انجام و مقرر شد در ابتدا مجمع انجمن‌های علمی مرتبط با این حوزه تشکیل شده و پس از آن انجمن نقشه برداری مغز ایجاد شود.

در ادامه دبیر ستاد به همراه روسای انجمن‌ها از بخش‌های مختلف آزمایشگاه شامل MRI، TMS، آزمایشگاه طیف نگاری کارکردی مادون قرمز، آزمایشگاه الکتروانسفالوگرافی بازدید کردند.

 

تاریخ انتشار : 1395/06/20
کد : 70464
تعداد بازدید: 332