دكتر حسيني سرپرست بنياد نخبگان استان تهران شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر حسيني به سمت سرپرست بنياد نخبگان استان تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،‌ متن حكم دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان براي دكتر سيد حسن حسيني به شرح ذيل مي باشد: « نظر به اهميت تمهيد و تسهيل شكوفايي و ثمر بخشي نخبگان عزيز استان تهران و ايجاد تقويت همفكري و همكاري ميان نخبگان و مسئولان استان و با توجه به مراتب علمي، تعهد و كارآمدي كه از آن برخورداريد، جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان سرپرست بنياد نخبگان استان تهران منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است: «شايسته است با اتكال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنياد ملي نخبگان، آيين نامه تاسيس و اداره دفتر نخبگان استان و مصوبات هيات امنا بنياد و با بهره مندي از مشاورت نخبگان و صاحب استعدادهاي برتر در سطوح مختلف به هماهنگي امور مربوط به نخبگان و كمك به شناسايي و شكوفايي استعدادهاي برتر و پشتيباني از تلاشهاي ذيقيمت آنان با استفاده بهينه از توانمندي هاي گسترده و ارزشمند استان، همت گماريد.

توفيق شما را در اين مسئوليت خطير از خداوند منان خواستارم.»

گفتني است، دكتر حسيني هم اكنون معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان است.

تاریخ انتشار : 1392/09/02
کد : 70441
تعداد بازدید: 793