جشنواره اختراعات و ابتکارات؛ رویشگاه خلاقیت و نوآوری

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق‌بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه‌بخشیدن به جوانان، شناسایی اختراع‌های برگزیده و تسهیل در مسیر آن‌ها به‌منظور رسیدن به محصولی دانش‌بنیان، تکمیل چرخۀ نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت، جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش را در طول سال برگزار می‌کند.

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق‌بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه‌بخشیدن به جوانان، شناسایی اختراع‌های برگزیده و تسهیل در مسیر آن‌ها به‌منظور رسیدن به محصولی دانش‌بنیان، تکمیل چرخۀ نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت، جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش را در طول سال برگزار می‌کند.


پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: مخترعان می‌توانند با نام‌نویسی و شرکت در جشنواره‌های مذکور، اختراع‌ خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع‌هایی که در این جشنواره‌ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می‌گیرند می‌توانند از تسهیلات بنیاد برای طیّ مسیر توانمندسازی اختراع‌های برگزیده بهره‌مند شوند. مسیر طراحی شده برای ورود اختراع به بازار از ایستگاه‌هایی می‌گذرد که در هرکدام از ایستگاه‌ها برای ترغیب صاحبان اختراع‌های برگزیده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات شامل «اعطای جایزۀ نقدی»، «لحاظ امتیاز در سوابق علمی» و «بهره‌مندی از خدمات پارک فنّاوری پردیس» است.

تاریخچه

به منظور شناسایی و حمایت از مخترعان، آیین‌نامۀ «انتخاب و پشتیبانی برگزیدگان از میان مخترعان» در تاریخ 06/03/1387 در هیئت امنای بنیاد ملّی تصویب شد. به موجب آیین‌نامۀ مذکور اولین جشنوارۀ اختراعات در سال 1387 برگزار شد و این جشنواره تا سال 1390 هرسال یک‌بار برگزار شده‌است. مخترعان شرکت‌کننده در این جشنواره‌ها بر اساس کسب امتیاز بر حسب سنجه‌های جدول 1، رتبه‌بندی می‌شدند.

 

جدول 1. جدول امتیازات


سنجه

امتیاز

تأیید علمی و نوآوری

4 تا 8

تولید انبوه

3 تا 6

تشکیل پرونده برای ثبت بین‌المللی اختراع

1 تا 3

ثبت اختراع در مراجع بین‌المللی

6 تا 10

فروش حق استفاده در خارج از کشور

3 تا 6

صادرات محصول

3 تا 6

 

رتبه‌بندی اختراع‌ها در سه سطح اختراع سطح 3 (کسب حداقل 6 امتیاز)، اختراع سطح 2 (کسب حداقل 24 امتیاز) و اختراع سطح 1 (کسب حداقل 32 امتیاز) تعریف می‌شد.

آیین‌نامۀ مذکور دارای مشکلاتی به شرح زیر بود:

1.    مخترع محور بودن به جای تأکید بر اختراع

2.    تمرکز بر روی تعداد اختراعات به جای تجاری سازی اختراع (به ازای هر 3 اختراع سطح 3، صاحب آن به سطح 2 ارتقا می‌یافت)

3.     اعطای اعتبارهای مالی و تسهیلات غیر هدفمند (اعطای اعتبار پژوهش و نوآوری به مخترع و عدم نظارت بر هزینه‌کرد آن)

 

با توجه به مشکلات فوق آیین‌نامۀ جدید با هدف تکمیل چرخۀ ملّی نوآوری، رونق بخشیدن به فضای ابتکار و ابداع و انگیزه بخشیدن به جوانان اصلاح و در تیر‌ماه سال 1393 به تصویب کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملّی رسید و تمام جشنواره‌های سال 1394 مطابق با مفاد آن برگزار شدند. این آیین‌نامه علاوه‌بر برطرف کردن مشکلات ذکر شده، مسیری را برای ورود به بازارِ اختراع‌های برگزیده طراحی کرده است که از سه ایستگاه با نام‌های اختراع سطح 3، اختراع سطح 2 و اختراع سطح 1 می‌گذرد و به تناسب هر ایستگاه خدمات و تسهیلاتی به صاحبان اختراع‌های برگزیده اعطا می‌شود تا حرکت در مسیر طراحی شده برای آنان سهل‌تر شود. در این‌مسیر سعی شده است با پشتیبانی از هر اختراع برگزیده امکان ورود آن به بازار در قالب تأسیس شرکتی دانش‌بنیان از سوی صاحب اختراع برگزیده پدیدار شود.

 

3.    فرایند شناسایی اختراع‌های برگزیده و پشتیبانی از صاحبان آن‌ها

 

به منظور شناسایی اختراع‌های برگزیده ضروری است که صاحبان آن‌ها در یکی از جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش یا جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد، شرکت کنند تا اختراع آن‌ها در فرایند داوری قرار بگیرد و به موجب آن طرح‌های برگزیده انتخاب و از تسهیلات بنیاد بهره‌مند شوند.

 

تسهیلاتی که صاحبان اختراع‌های برتر می‌توانند از آن بهره‌مند شوند شامل «جایزه نقدی»، «لحاظ امتیاز در سوابق علمی» و «معرفی به پارک فنّاوری پردیس» برای پشتیبانی از فرایند تواناسازی است.

4پهنه‌بندی استان های کشور

 

از آنجاکه جشنواره‌های رویش به عنوان یکی از بسترهای فراهم شده برای شناسایی اختراعات دارای قابلیت ورود به بازار قلمداد می‌شوند و برگزیده شدن در این جشنواره‌ها به عنوان گام نخستِ مسیر تجاری‌سازی اختراع‌ها است، به همین دلیل و به منظور مشارکت تمام استان‌های کشور و سهولت مخترعان برای شرکت در جشنواره‌ها، استان‌های کشور به هشت پهنه به شرح جدول 2 تقسیم بندی می‌شوند.

 

جدول 2. پهنه‌‌بندی استان‌های کشور


ردیف

شماره پهنه

استان‌های هم پهنه

1

پهنۀ 1

تهران و البرز

2

پهنۀ 2

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان

3

پهنۀ 3

سمنان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران

4

پهنۀ 4

خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی

5

پهنۀ 5

سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد

6

پهنۀ 6

بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد

7

پهنۀ 7

ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان

8

پهنۀ 8

اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم و مرکزی

 

5.زمان و مکان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌‍‌‌ای‌ رویش

مسؤولیت برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش بر عهدۀ بنیادهای استانی است و هرساله یکی از استان‌های پهنه‌های هشت‌گانه، میزبان جشنوارۀ منطقه‌ای انتخاب شده و سایر استان‌های پهنه، همکار استان میزبان (عضو دبیرخانۀ اجرایی جشنواره) خواهند بود.

اطلاعات مربوط به برگزاری جشنواره‌های سال 1393، 1394 و 1395 به ترتیب در جداول 4،3 و 5 آورده شده است. همانطور که در جداول مذکور مشخص است در سال 1393، شش جشنواره و در سال 1394، هشت جشنواره برگزار شد و همین‌طور در سال 1395، مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته شش جشنواره برگزار خواهد شد.

 

جدول 3. اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش در سال1393


ردیف

نام جشنواره

بنیاد میزبان

زمان برگزاری

1

خلیج فارس

فارس

اردیبهشت ماه

2

زاگرس

کردستان

شهریور ماه

3

البرز

سمنان

مهر ماه

4

کوهساران

گیلان

آبان ماه

5

کوهرنگ

اصفهان

آذر ماه

6

رویش تهران و البرز

تهران

بهمن ماه

 

جدول 4. اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش در سال1394


ردیف

نام جشنواره

بنیاد میزبان

زمان برگزاری

استان‌های هم‌پهنه

1

خراسان

خراسان جنوبی

مرداد

خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی

2

زاگرس

لرستان

شهریور

ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان

3

دماوند

مازندران

آبان

سمنان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران

4

کویر

سیستان و بلوچستان

آبان

سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد

5

کوهرنگ

مرکزی

آذر

اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم و مرکزی

6

خلیج فارس

خوزستان

دی

بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد

7

البرز

البرز

بهمن

تهران و البرز

8

آذربایجان

آذربایجان شرقی

اسفند

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان

 

جدول 5. اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش در سال

1395


ردیف

شمارۀ پهنه

بنیاد میزبان

زمان برگزاری

استان‌های هم‌پهنه

1

3

گیلان

29 و 30 اردیبهشت‌

سمنان، قزوین، گلستان و مازندران

2

4

خراسان رضوی

29 و 30 تیر

خراسان جنوبی و خراسان شمالی

3

5 و 6

کهگیلویه و بویراحمد

10 و 11 شهریور

بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد

4

7

همدان

28 و 29 مهر

ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان

5

1 و 8

قم

آذر

اصفهان، البرز، تهران، چهار محال و بختیاری و مرکزی

6

2

زنجان

اسفند

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

6.    آمار تعداد جشنواره‌ها، تعداد افراد نام‌نویسی‌کننده و برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1390 تا سال

1394

جدول 6 اطلاعات مربوط به سال برگزاری، تعداد جشنواره‌ها، تعداد نام‌نویسی‌کنندگان، تعداد افراد شرکت‌کننده و تعداد برگزیدگان نهایی را از سال 1390 تا سال 1394 نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود سال 1390، بیش‌ترین آمار مربوط به نام‌نویسی‌کنندگان، شرکت‌کنندگان و برگزیدگان را به خود اختصاص داده است.

جدول 6. تعداد جشنواره‌ها، ثبت‌نام‌کنندگان، شرکت‌کنندگان و برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای

رویش از سال 1390 تا سال1394 


ردیف

سال برگزاری

تعداد جشنواره

تعداد ثبت‌نام‌کنندگان (نفر)

تعداد افراد شرکت‌کننده در جشنواره (نفر)

برگزیدگان نهایی

1

1390

9

3089

1512

339

2

1391

9

2541

1436

374

3

1392

8

1743

1343

302

4

1393

6

1950

998

135

5

1394

8

1303

731

130

 

7.    آمار شرکت‌کنندگان، تعداد برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و سال 1394

جداول 7 و 8 آمار مربوط به تعداد افراد نام‌نویسی شده و تعداد طرح‌های حضور‌یافته در مرحلۀ نهایی هر یک از جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و 1394 را به تفکیک هر جشنواره نمایش می‌دهند. همانطور که از این جداول مشاهده می‌شود در سال 1393 از 1950 طرح نام نویسی شده در شش جشنوارۀ منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش برگزار شده، 998 طرح به مرحلۀ نهایی (حضوری) راه یافته‌اند در سال 1394 تعداد طرح‌های نام‌نویسی شده به 1303 طرح کاهش یافت که از این تعداد، 731 طرح به مرحلۀ حضوری راه‌یافتند. تعداد کل برگزیدگان به ازای شش جشنوارۀ رویش در سال 1393، 135 نفر می‌باشد که 5/13 درصد از طرح‌هایی است که به مرحلۀ نهایی راه یافته‌اند این درحالی است که  در سال 1394 به ازای نُه جشنوارۀ برگزار شده، 142 نفر برگزیده شدند که 41/16 درصد از کل طرح‌های راه‌یافته به مرحلۀ نهایی را شامل می‌شود. هزینۀ برگزاری شش جشنوارۀ رویش در سال 1393 مبلغ 14620 میلیون‌ریال است این‌در‌حالی است که این مبلغ برای نُه جشنوارۀ برگزار شده در سال 1394 با کاهش 58 درصد به مبلغ 6089 میلیون‌ریال رسیده است. با توجه به اینکه برون‌سپاری کارهای اجرایی از سیاست‌های اصلی بنیاد ملّی نخبگان است، این سیاست در برگزاری جشنواره‌های رویش سال 1394 اعمال شد و نتیجۀ آن کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها نسبت به سال 1393 بود.

 

جدول 7. آمار مربوط به شرکت‌کنندگان، برگزیدگان و هزینه‌های برگزاری جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای

رویش در سال1393


ردیف

بنیاد میزبان

زمان برگزاری

تعداد افراد نام‌نویسی شده (نفر)

تعداد طرح‌های مرحلۀ نهایی

تعداد برگزیدگان (نفر)

درصد طرح‌های برگزیده نسبت به طرح‌های مرحلۀ نهایی

هزینه برگزاری جشنواره (میلیون ریال)

1

فارس

اردیبهشت

245

150

15

10

2200

2

کردستان

شهریور

280

157

19

1/12

1900

3

سمنان

مهر

222

151

23

2/15

820

4

گیلان

آبان

228

156

16

2/10

2200

5

اصفهان

آذر

475

164

22

4/13

2500

6

تهران

بهمن

500

220

40

1/18

5000

7

مجموع

1950

998

135

5/13

14620

 

جدول 8. آمار مربوط به شرکت‌کنندگان، برگزیدگان و هزینه‌های برگزاری جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد در سال

1394


ردیف

بنیاد میزبان (ماه برگزاری)

تعداد طرح‌‌های نام‌نویسی شده

تعداد طرح‌های راه‌یافته به مرحلۀ نهایی

درصد راه‌یافتگان به‌مرحله نهایی

تعداد برگزیدگان (نفر)

درصد طرح‏های برگزیده نسبت به طرح‌های راه یافته به مرحله نهایی

هزینۀ برگزاری جشنواره (میلیون ریال)

1

خراسان جنوبی (مردادماه)

111

94

85

13

8/13

670

2

لرستان (شهریورماه)

160

99

62

15

2/15

956

3

مازندران (آبان ماه)

142

72

51

14

4/19

1370

4

سیستان و بلوچستان (آبان ماه)

111

58

52

13

4/22

600

5

مرکزی (آذرماه)

200

90

45

14

5/15

1282

6

خوزستان (دی ماه)

120

65

54

16

6/24

830

7

البرز(بهمن  ماه)

296

173

58

29

76/16

90 *

8

آذربایجان شرقی (اسفند ماه)

163

80

49

16

20

300

9

جشنواره‌های همکار

200

134

67

12

9

.

10

جمع کل

1503

865

57

142

41/16

6098

 

   * با توجه به برگزاری مشترک جشنواره با دانشگاه آزاد اسلامی هزینه اجرای برگزاری بر عهدۀ آن دانشگاه بود.

 

8. تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و سال

1394

برای برگزیدگان جشنوارۀ رویش سال 1393 مطابق با آیین‌نامۀ قبل، تسهیلات نقدی به منظور تواناسازی از سوی بنیاد ملّی نخبگان اعطا می‌شد. همانطور که از جدول 9 مشخص است، از 135 برگزیده تعداد 70 نفر این تسهیل را در قالب اعتبار پژوهش و نوآوری دریافت کرده‌اند و بقیۀ برگزیدگان تا شهریور‌ماه سال 1395 فرصت دارند که از این اعتبار بهره‌مند شوند. در مجموعِ شش جشنوارۀ برگزار شده در سال 1393 مبلغ 4875 میلیون ریال به بهره‌مندان این تسهیل پرداخت شده است. علاوه‌بر‌این بعد از تصویب آیین‌نامۀ جدید به برگزیدگان جایزه نقدی تخصیص داده می‌شد این مبلغ برای 4 جشنواره 1108 میلیون ریال بوده است.

در سال 1394 جایزۀ نقدی پرداخت شده به برگزیدگان مبلغ 1115 میلیون است که از این مبلغ 112 میلیون ریال آن مربوط به سایر جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد در سال 1394 بود. علاوه بر این به منظور توانا‌سازی طرح‌های برگزیده، طرح‌های مذکور به پارک فنّاوری پردیس معرفی شدند که از 142 برگزیده، نسخه تواناسازی 60 طرح تشکیل و برنامۀ تواناسازی آنان تدوین شده است.

 

جدول 9. تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال1393


ردیف

بنیاد میزبان

زمان برگزاری

تعداد برگزیدگان

جایزۀ نقدی به هر برگزیده (میلیون ریال)

مبلغ جایزه نقدی (میلیون ریال)

تسهیل توانا‌سازی به هر برگزیده (ریال)

مبلغ کل (میلیون ریال)

توضیحات

1

فارس

اردیبهشت

15

-1

0

تا 50 میلیون

510

از 135 نفر برگزیده شده تعداد 70 نفر تسهیل خود را در قالب اعتبار پژوهش و نوآوری دریافت کرده‌اند. بقیۀ برگزیدگان تا تاریخ 31/6/95 فرصت دارند از اعتبار مذکور بهره‌مند شوند.

2

کردستان

شهریور

19

-1

0

تا 50 میلیون

630

3

سمنان

مهر

23

7 تا 15

237

تا 50 میلیون

760

4

گیلان

آبان

16

7 تا 15

156

تا 50 میلیون

510

5

اصفهان

آذر

22

7 تا 15

219

تا 50 میلیون

700

6

تهران

بهمن

40

7 تا 15

390

تا 50 میلیون

1240

7

مجموع

135

 

1108

-

4875

 

1.       مطابق مقررات قبل برگزار شده‌اند، از این رو در آن‌ها جایزه نقدی وجود  نداشت.

جدول 10. تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال1394


ردیف

بنیاد میزبان

(ماه برگزاری)

مبلغ جایزه نقدی به هر برگزیده (میلیون ریال)

جایزه نقدی اعطا شده به کل برگزیدگان (میلیون ریال)

معرفی به پارک فنّاوری پردیس برای آغاز فرایند تواناسازی

نتیجۀ حاصل از تواناسازی

لحاظ امتیاز در سوابق فعالیت‌های نخبگانی

1

خراسان جنوبی (مردادماه)

7 تا 15

112

P

از مجموع 142نفر معرفی شده به پارک تا کنون جلسه‌های مربوط به نسخۀ تواناسازی 100 نفر تشکیل شده است. از این تعداد، 60 نسخۀ تواناسازی تدوین و از سوی پارک فناوری پردیس به بنیادهای متبوع ارسال شده است تا این برنامه‌ها با همکاری بنیاد استانی و نهاد تواناساز اجرا شود و بقیه نیز تا پایان تیرماه ارسال خواهند شد.

 

P

2

لرستان (شهریورماه)

7 تا 15

144

P

P

3

مازندران

(آبان ماه)

7 تا 15

115

P

P

4

سیستان و بلوچستان (آبان ماه)

7 تا 15

110

P

P

5

مرکزی (آذرماه)

7 تا 15

123

P

P

6

خوزستان

(دی ماه)

7 تا 15

138

P

P

7

البرز

(بهمن  ماه)

7 تا 15

123

P

P

8

آذربایجان شرقی

 (اسفند ماه)

7 تا 15

138

P

P

9

جشنواره‌های همکار

7 تا 15

112

P

P

10

جمع کل

-

1115

P

P

 

9. آمار برگزیدگان جشنواره‌های همکار در سال 1394

علاوه بر جشنواره‌های رویش که هر ساله چندین بار در سراسر کشور برگزار می‌شود تعدادی از جشنواره‌های دیگر نیز برگزار می‌شوند که با توجه به داوری طرح‌های شرکت‌کننده از سوی تیم داوری بنیاد، برگزیدگان آن‌ها تحت حمایت بنیاد قرار می‌گیرند. اطلاعات این جشنواره‌ها در جدول 11 ارائه شده است.

 

جدول 11. جشنواره‌های همکار در سال 1394

ردیف

نام جشنواره

متولی برگزاری

مکان / زمان برگزاری

تعداد اختراع‌های شرکت‌کننده

تعداد برگزیدۀ مورد تأیید بنیاد (نفر)

1

همایش جامع مهندسین

بسیج مهندسی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی/ اسفند 93

55

4

2

دانایی خلیج فارس

پارک علم و فناوری بوشهر

بوشهر/ اردیبهشت 94

18

4

3

اختراعات دانشگاه جامع علمی-‌کاربردی

دانشگاه جامع علمی-‌کاربردی

تهران/

مرداد 94

61

4

4

مجموع

134

12

 

10.    تعداد برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش ( از سال 1387 تا پایان سال 1394)

از سال 1387 تا پایان سال 1394 که جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش برگزار شد، تعداد 1578 نفر برگزیدۀ سطح 3 و 30 نفر برگزیدۀ سطح 2 بوده‌اند. این درحالی‌است که هیچ طرحی به سطح یک ارتقا پیدا نکرده است.

 

جدول 12. تعداد برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش از سال 1387 تا پایان سال1394


سطح

تعداد (نفر)

سه

1578

دو

30 *

یک

0

 

*      از این تعداد، 21 اختراع از این تعداد، 21 اختراع مطابق مقررات فعلی و 9 اختراع مطابق مقررات قبل (کسب 24 امتیاز از آیین‌نامۀ قبل) ارتقا پیدا کرده اند.

 

11.    اقدامات پارک فنّاوری پردیس برای تواناسازی اختراعات برگزیده

اقداماتی که پارک فنّاوری پردیس به منظور تواناسازی اختراعات برگزیده انجام می‌دهد شامل مراحل زیر است:

11-1. «مرکز توسعۀ کسب و کار فنّاوری» پارک برای اجرای فرایند تواناسازی طرح‌های ارجاعی انتخاب می‌شود.

11-2. جلسۀ مربوط به تدوین نسخۀ تواناسازی با حضور «صاحبان طرح»، «کارشناسان فنی و تجاری پارک»، «نمایندۀپارک»، «نمایندۀ مرکز توسعۀ کسب و کار فنّاوری» و«نمایندۀ بنیاد ملّی نخبگان» برگزار شده و نسخۀ تواناسازی آن‌ها بر اساس معیارهای مندرج در شیوه‌نامه تدوین می‌شود.

12.    فرایند اجرایی تواناسازی در پارک فنّاوری پردیس و گزارش عملکرد پارک پردیس

پس از ارجاع طرح منتخب از سوی بنیاد ملّی نخبگان به پارک فنّاوری پردیس، نسخۀ تواناسازی طرح توسط مرکز توسعۀ کسب‌و‌کار تهیه شده و به منظور اجرای برنامه و پشتیبانی به بنیادهای نخبگان استانی و نهادهای تواناساز استانی که پارک تعیین می‌کند ارجاع می‌شود.

خدماتی که در نسخۀ تواناسازی به صاحبان طرح‌های برگزیده ارائه می‌شوند شامل «مشاوره و خدمات مربوط به ثبت شرکت»، «خدمات آموزشی مورد نیاز از قبیل: حقوق مالکیت فکری، قانون تجارت، روش تهیۀ مدل کسب و کار، روش دریافت مجوز دانش‌بنیان و...»، « خدمات مشاورۀ تدوین طرح کسب و کار»، «خدمات مشاورۀ نمونه سازی نیمه صنعتی» و «خدمات مشاورۀ اخذ مجوّز، استانداردها و تأییدیه‌های مربوط به طرح» است.

طبق آماری که پارک فنّاوری پردیس ارائه کرده‌است از 197 اختراع برگزیده، 100 جلسۀ تواناسازی مخترعان برگزار شده و نسخۀ تواناسازی 100 طرح تدوین شده‌است که از این تعداد 60 نسخه به بنیادهای استانی ارسال شده است.

مخترعانی که نسخۀ تواناسازی آن‌ها تدوین شده است یک‌سال فرصت دارند تا گام‌های اجرایی در نسخه را با نظارت بنیاد نخبگان استان محل سکونت خود طی کنند تا در صورت طیّ موفقیت‌آمیز مسیر طراحی  شده، به سطح 2 ارتقا یابند.

13.    توزیع استانی طرح‌های ارجاعی و جلسات برگزار شده در پارک

نمودار 1 توزیع استانی طرح‌های ارجاعی به پارک و توزیع استانی جلسات برگزار شدۀ طرح‌ها را نشان می‌دهد. همانطور که از نمودار مشخص است استان تهران با 25 طرح بالاترین تعداد طرح‌های ارجاعی به پارک فنّاوری پردیس را دارا ست.

نمودار 1. توزیع استانی طرح‌های ارجاعی به پارک و توزیع استانی جلسات برگزار شدۀ طرح‌ها در پارک

 


 

14.    درصد برگزیدگان  جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1394و1393 برحسب استان

درصد برگزیدگان  جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1393 و 1394 به شرح نمودار 2 است. همانگونه که در نمودار مذکور مشخص است تعداد 25 استان در هشت پهنۀ سال 1394 و تعداد 22 استان در شش پهنۀ سال 1393 شرکت داشتند. بیشترین درصد برگزیدگان در سال 93 و 94 به ترتیب با 32 و 17 درصد مربوط به استان تهران است.

نمودار 2. درصد برگزیدگان  جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1394و1393 برحسب استان

 


با توجه به نمودار 2، تعداد استان‌های دارای مخترع برگزیده در سال 1393، 22 استان و تعداد استان‌های دارای مخترع برگزیده در سال 1394، 25 استان است که این موضوع نشان‌دهندۀ افزایشِ پوشش استان‌ها به دلیل رعایت پهنه‌بندی است.

15.    موضوع اختراعات شرکت کرده در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1394

موضوع اختراعات شرکت‌کننده در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در جدول 13 ارائه شده است. همانطور که از این جدول مشخص است از 705 طرح شرکت کننده در این جشنواره‌ها بیشترین طرح‌ها مربوط به گرایش برق قدرت و الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر است.

 

جدول 13. تعداد برگزیدگان جشنواره‌ها از سال 1387 تا پایان سال 1394


گروه تخصصی

تعداد طرح‌ها در هر جشنواره

خراسان

زاگرس

دماوند

کویر

کوهرنگ

خلیج فارس

البرز

آذربایجان

جمع کل

برق قدرت و برق الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر

20

29

17

7

22

14

30

19

158

مکانیک و ماشین آلات کشاورزی

22

16

15

13

27

4

33

13

143

تجهیزات و مهندسی پزشکی

14

16

16

11

18

10

15

15

115

شیمی

4

18

18

-

23

10

-

18

91

کشاورزی

9

13

-

-

-

14

20

-

56

عمران

4

7

6

2

-

6

15

6

46

نفت، گاز و پتروشیمی

3

-

-

-

-

5

35

-

43

مواد و متالوژی

8

-

-

-

-

-

17

-

25

صنایع غذایی

3

-

-

-

-

-

-

9

12

علوم دارویی

3

-

-

-

-

-

8

-

11

هوافضا

3

-

-

-

-

-

-

-

3

علوم دریایی و صنایع غذایی

-

-

-

-

-

2

-

-

2

مجموع

94

  99

72

58

90

65

173

80

705

 

16.    استان محل سکونت شرکت کنندگان به تفکیک جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال1394

 

نمودار 3 استان محل سکونت شرکت کنندگان جشنوارۀ اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1394 را به تفکیک جشنواره‌های رویش سال 1394 و نسبت شرکت‌کننده‌ها به کل شرکت‌کننده‌های جشنوارۀ رویش را به تفکیک نمایش می‌دهد.

 

نمودار 3. استان محل سکونت شرکت کنندگان به تفکیک جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش 1394

 

17.    هزینۀ برگزاری جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و سال 1394

آمار کلی تعداد جشنواره‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان و تعدادکل برگزیدگان جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد در سال 1393 و 1394 به شرح جدول 14 است.

 

جدول 14. هزینۀ برگزاری جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1393 و سال1394


سال

تعداد جشنواره‌های برگزار شده

هزینۀکل (میلیون ریال)

تعداد کل برگزیدگان (نفر)

1393

6

14620

135

1394

11

6098

142

18.    میانگین هزینۀ برگزاری به ازای هر جشنوارۀ اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش و هر شرکت کننده در سال 1393 و 1394

نمودار 4 هزینۀ برگزاری به ازای هر جشنوارۀ اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و 1394 نشان می‌دهد همانطور که از نمودار مذکور مشخص است در سال 1394 هزینۀ برگزاری جشنواره به میزان 77 درصد کاهش یافته است. نمودار 5 نیز سرانۀ هزینۀ برگزاری به ازای هر شرکت‌کننده در سال 1393 و 1394 را نشان می‌دهد همانطور که از این نمودار نیز مشخص است سرانۀ هزینۀ برگزاری جشنواره در سال 1394 به ازای هر شرکت‌کننده، به میزان 50 درصد نسبت به سال 1393 کاهش یافته‌است.

 

نمودار 4. میانگین هزینۀ برگزاری به ازای هر جشنوارۀ اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1393 و 1394

 

 


 

نمودار 5. سرانۀ هزینۀ برگزاری جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش به ازای هر شرکت کننده در سال 1393 و1394


19.    آمار داوران ملّی و استانی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش در سال 1394

نمودار 6 مقایسه‌ای بین داوران ملّی و داوران استانی را ارائه می‌دهد. در این نمودار تعداد داوران استانی و داوران ملّی شرکت‌کننده در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات منطقه‌ای رویش سال 1394 به ازای هر پهنه و نیز نسبت داوران استانی به داوران ملّی ارائه شده است. تلاش بنیاد بر این است که این نسبت را افزایش دهد و از ظرفیت داوران استانی بیشتر استفاده شود.

 

 

 

                 

 

 

تاریخ انتشار : 1395/07/07
کد : 70435
تعداد بازدید: 1708