تفاهم‌نامه همکاری برای بررسی اخلاقی پروپوزال‌های پژوهشی امضا شد

تفاهم‌نامه مشترک بررسی اخلاقی پروپوزال‌های پژوهشی میان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران امضا شد.

تفاهم‌نامه مشترک بررسی اخلاقی پروپوزال های پژوهشی میان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران امضا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، این تفاهم‌نامه مشترک، مشتمل بر پنج ماده با هدف ایجاد همکاری بین دانشگاه و ستاد در زمینه بررسی اخلاقی پروپوزال های پژوهشی و صدور کد اخلاقی برای پروپوزال های مورد تایید، تنظیم شده است.

کلیه طرح ها و پایان نامه های پژوهشی مصوب ستاد که شامل آزمایش روی حیوان یا انسان است، می باید مجوز کمیته اخلاق را کسب کند و به ستاد ارسال شود. طرح های شامل آزمایش روی انسان می توانند با دریافت معرفی نامه از ستاد به کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه شوند.
تفاهم نامه همکاری برای بررسی اخلاقی پروپوزال های پژوهشی در تاریخ 2 خرداد ماه 1394 به امضای "سید علی جوادموسوی" معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و "جواد روشن ضمیر" مدیر اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است.

اخذ مجوز کمیته اخلاق برای طرح های پژوهشی و پایان نامه های مصوب ستاد

بر همین اساس، برای پژوهشگرانی که پیشنهاد طرح پژوهشی و یا پایان نامه شان به تصویب ستاد رسیده است و شامل آزمایش روی انسان و یا حیوان است، اخذ کد اخلاقی الزامی خواهد بود. تصویب نهایی و پرداخت حمایت مشروط به اخذ کد اخلاقی از کمیته اخلاق مرکز علمی متبوع یا مرتبط است.

از این رو، به منظور تسهیل اخذ مجوز در مورد پروپوزال های شامل آزمایش انسانی، ستاد طی تفاهم نامه ای با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، امکان مراجعه اساتید و دانشجویان به کمیته اخلاق این مرکز برای اخذ مجوز را فراهم کرده است.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (http://cogc.ir) مراجعه کنند.

تاریخ انتشار : 1394/05/26
کد : 70434
تعداد بازدید: 364