مدیر طرح و برنامه بنیاد ملی نخبگان منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنياد ملي نخبگان حمیدرضا نیازی، مدیر طرح و برنامه بنیاد شد.

طی حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنياد ملي نخبگان حمیدرضا نیازی به سمت طرح و برنامه بنیاد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن حكم دكتر یداله اردوخانی معاون توسعه مدیریت و منابع بنياد ملي نخبگان براي حمیدرضا نیازی به شرح ذيل مي باشد:«  احتراما نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به موافقت ریاست عالیه بنیاد، به موجب این حکم به سمت مدیر طرح و برنامه بنیاد ملی نخبگان منصوب می شوید«.

در ادامه اين حكم آمده است:« امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی ،همکاری، همیاری و همدلی مسئولین بنیاد در انجام امور محوله با سرعت،دقت، رعایت قانون و مقررات و صرفه و صلاح بیت المال موفق و موید باشید.»

 

تاریخ انتشار : 1393/06/17
کد : 70429
تعداد بازدید: 652