آیین‌نامه‌های بنیاد سبب ترغیب شرکت‌های دانش بنیان برای به‌کارگیری مستعدان‌برتر شده است

شوکت‌پور؛ دانشجوی دکتری آینده پژوهی گفت: پرداخت بخشی از حقوق مستعدان‌برترِ فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بنیاد ملی نخبگان، از سویی سبب حضور پررنگ این افراد در عرصه دانش‌بنیان شده است و از سوی دیگر شرکت‌ها را برای به‌کارگیری مستعدان‌برتر ترغیب و تشویق می‌کند.

شوکت‌پور؛ دانشجوی دکتری آینده پژوهی گفت:  پرداخت بخشی از حقوق مستعدان‌برترِ فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بنیاد ملی نخبگان، از سویی سبب حضور پررنگ این افراد در عرصه دانش‌بنیان شده است و از سوی دیگر شرکت‌ها را برای به‌کارگیری مستعدان‌برتر ترغیب و تشویق می‌کند.

محمدحسین شوکت‌پور؛ دانشجوی‌برتر دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با مثبت ارزیابی‌کردن آیین‌نامه جایزه‌های تحصیلی، گفت: در روند جدید، ایده‌های خوبی برای حمایت‌ها از اجتماع نخبگانی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: دانشجویان علاوه بر تسهیلات مالی به حمایت معنوی هم نیاز دارند به‎طوری‌که در بسیاری موارد، این حمایت‌ها بیش از پرداخت‌های مالی‌ می‌تواند تسهیلگر مسیر مستعدان‌برتر باشد.

دانشجوی دکتری آینده پژوهی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی در حوزه نخبگانی، فراهم‌شدن تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی برای مستعدان‌برتر است که این مهم را می‌توان از طریق ایجاد و گسترش تعامل با نهادها و دستگاه‌ای ذی‌ربط تأمین کرد.

شوکت‌پور اضافه کرد: تجهیزات بسیار خوب و استانداردی در کشور وجود دارد که متأسفانه در برخی موارد به دلیل پیچیدگیِ بروکراسی‌اداری، اجتماع نخبگانی نمی‌تواند به سهولت از آنها استفاده کند این در حالی‌است که تسهیل این مسیر نقش مهمی در ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دارد.

وی با اشاره به امکان‌های استخدامی تعیین‌شده در آیین‌نامه، اظهار داشت: تسهیل جذب اجتماعات نخبگانی در دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات علمی امکان بسیاری مبارکی در حوزه نخبگانی است. نکته قابل‌توجه این تسهیل، شناور بودن ساعات کاری این افراد است که همین موضوع می‌تواند فرد را حتی پس از تحصیل نیز در فضای علمی و پژوهشی حفظ کند.

وی در ادامه با بیان اینکه با چندین شرکت دانش‌بنیان همکاری کرده‌، ایجاد و گسترش این شرکت‌ها را از ارکان توسعه فضای نخبگانی گفت: تسهیلات ویژه‌ای مانند پرداخت بخشی از حقوق مستعدان‌برترِ فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بنیاد ملی نخبگان، یکی از نکات دقیقی است که سبب حضور پررنگ این افراد در عرصه دانش‌بنیان شده است. از سوی دیگر این امکان موجب شد شرکت‌ها برای به‌کارگیری مستعدان‌برتر ترغیب و تشویق شوند.

دانشجوی‌برتر دانشگاه تهران در پایان، نظارت مداوم، دقیق و کارشناسانه بنیاد ملی نخبگان را شرط موفقیت آیین‌نامه‌ها دانست.

 

تاریخ انتشار : 1395/04/27
کد : 70414
تعداد بازدید: 375