دکتر ایرجی زاد به عضویت کمیسیون جهانی اخلاق در علم و فناوری یونسکو برگزیده شد

برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان و عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به عضویت کمیسیون جهانی أخلاق در علم و فناوری(COMEST) برگزیده شد.

برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان و عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک  دانشگاه  صنعتی شریف به عضویت کمیسیون جهانی أخلاق در علم و فناوری(COMEST) برگزیده شد.

 به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، دکتر اعظم ایرجی زاد، رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه، نخستین دانشمند ایرانی است که به عضویت این کمیسیون برگزیده شده است.

این کمیسیون، نهادی مشورتی و مرجعی برای تبادل نظر است که در سال 1998 به وسیله یونسکو ایجاد شد. کمیسیون جهانی أخلاق در علم و فناوری از 18 دانشمند پیشرو در رشته های مختلف علمی،حقوقی، فلسفی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است که به عنوان شخصیت های حقیقی از سوی مدیرکل یونسکو انتخاب می شوند.

مأموریت کمیسیون جهانی أخلاق در علم و فناوری یونسکو، صورت بندی اصولی أخلاقی است که با ارائه معیارهایی فراتر از ملاحظات اقتصادی صرف، می تواند راهنمای تصمیم گیرندگان در زمینه های گوناگون باشد.

لازم به ذکر است این کمیسیون در حوزه های مختلفی مانند أخلاق زیست محیطی، أخلاق در فناوری نانو، مسائل أخلاقی ناشی از فناوری نانو، مسائل أخلاقی ناشی از فناوریهای جامعه اطلاعاتی و... فعالیت می کند.

تاریخ انتشار : 1393/05/27
کد : 70341
تعداد بازدید: 747