پشتیبانی از برگزاری 6 همایش و 2 کارگاه ملی و بین‌المللی مصوب شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از ابتدای سال جاری تاکنون حمایت از 10 همایش ملی و بین‌المللی را تصویب کرد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از ابتدای سال جاری تا کنون حمایت از 10 همایش ملی و بین‌المللی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان، همایش‌های علمی به عنوان یکی از روش‌های علمی و فناورانه جهت نشر و ترویج دانش جدید، تجارب و یافته‌های تحقیقاتی همواره مورد توجه محققین و دانشمندان قرار دارد در این راستا حمایت از برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی یکی از اقداماتی است که در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام می‌شود. صندوق در سال گذشته از 48 همایش در زمینه‌های مختلف علمی حمایت کرد. همچنین از سال  87 تا پایان سال 93 معاونت علمی توانست از 270 همایش علمی حمایت مادی و معنوی به عمل آورد.

بر این اساس از ابتدای سال جاری تا کنون نیز از بین 34 درخواست حمایت از  همایش و 2 درخواست حمایت از کارگاه، حمایت از 6 همایش بعد از بررسی و ارزیابی در جلسات صندوق مصوب شده است، از سوی دیگر با دو درخواست برگزاری کارگاه نیز موافقت شد.

اهداف برگزاری این همایش فراهم سازی بستری برای تبادل ایده‌ها و به اشتراک گذاری تجربیات در جامعه علمی کشور، ایجاد پیوندهایی برای سرمایه گذاری به منظور توسعه فناوری‌های ارتقادهنده نسل هوشمند، ایجاد بستری برای معرفی و به اشتراک گذاری دستاوردهای جامعه علمی در زمینه فناوری‌های نوین، معرفی سامانه‌های هوشمند شناسایی استعداد و پرورش استعداد بر پایه فناوری اطلاعات است.

 

تاریخ انتشار : 1395/02/07
کد : 70226
تعداد بازدید: 339