مراسم اعطاي سومين دوره جايزه علامه طباطبايي و دومين دوره جايزه شهيد آويني

مراسم اعطاي سومين دوره جايزه علامه طباطبايي ويژه اساتيد برجسته و دومين دوره جايزه شهيد آويني ويژه هنرمندان برجسته بنياد ملي نخبگان فردا با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، دكتر سيد حسن حسيني معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با اعلام اين مطلب گفت:‌ مراسم اعطاي سومين دوره جايزه علامه طباطبايي به 19 نفر از استادان برجسته كشور و دومين دوره جايزه شهيد آويني  به 9 نفر از هنرمندان برجسته فردا يك شنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود.

دكتر حسيني افزود: اين دو جايزه سالانه به نخبگان علمي و هنري كشور تعلق مي گيرد كه در امور آموزشي و تحقيقاتي( به ويژه تحقيقات كاربردي)، از سرآمدي و برجستگي خاصي برخوردار باشند.

دبير شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان خاطرنشان كرد: اين جايزه صرفا يك هديه شخصي نيست بلكه در جهت توسعه امر تحقيق و پژوهش و بكارگيري محققان و دانش آموختگان جوان و تعامل و تبادل بين المللي صورت مي گيرد.

تاریخ انتشار : 1393/02/27
کد : 70216
تعداد بازدید: 449