استفاده از شرکت‌های ارزیاب حرفه‌ای برای اجرای مناسب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

هم‌اندیشی بررسی فرآیند ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‎‌بنیان با حضور شرکت‌های خصوصی ارزیاب برگزار شد.

هم‌اندیشی بررسی فرآیند ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‎‌بنیان با حضور شرکت‌های خصوصی ارزیاب برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دکتر سیدمحمد صاحبکارخراسانی دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در این هم‌اندیشی گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‎‌بنیان، در فرآیند اجراي قانون حمایت از شرکت‌های دانش‎‌بنیان، باید از شرکت‌های خصوصی توانمند و حرفه‌ای که فعالیت ارزیابی را انجام می‌دهند، استفاده نمود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در نظام فناوری و نوآوری کشور وجود دارد، ضعف توان ارزیابی دقیق است و باید توانمندی ارزیابی حرفه‌ای در بخش خصوصی کشور شکل بگیرد و بدنه دولتی از این توان حرفه‌ای، به نحو مناسبی در فرآیند اجرای برنامه‌های خود استفاده کند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین گفت: نمی‌توان با اتکاء به چند نفر کارمند معدود دولتی، برنامه‌های گسترده ملّی را اجرایی نمود و حتماً باید بخش خصوص به عنوان بازوی اجرايي به کمک دولت بیاید و وظيفه نظارت بر آنها و جلوگيري از تخلفات بر عهده دولت است.

صاحبکار با اشاره به تجربیات موجود در کشور گفت: تجربیاتی در کشور بوده است که حتماً باید از آنها بهره گرفت، مثلاً هم‌اکنون شرکت‌های خصوصی وجود دارند که مورد اعتماد بانک‌ها هستند و طرح‌های امکان‌سنجی را تهیه و به بانک‌ها ارایه می‌کنند. یا دفاتر اسناد رسمی که اداره آنها با بخش خصوصی است و یکی از

مهمترین موضوعات روزمره مردم که ارزیابی و ثبت و انتقال مالکیت‌ها در کشور است را انجام می‌دهند. يا تجربه دیگر در این زمینه، دفاتر پلیس+10 یا دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیکی دولت است که کارهای بسیار حساس و مهمی را انجام می‌دهند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: لذا با توجه به تجربیات قبلی کشور و حجم بسیار بالای فعالیت‌ها در فرآیند اجرای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‎‌بنیان، کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‎‌بنیان مصوب نموده است که شرکت‌های خصوصی ارزیاب در فرآیند اجرای این قانون ورود کنند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان دبیرخانه کارگروه، برنامه ویژه‌ای را برای شناسایی و آموزش و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی ارزیاب اجرا می‌کند.

وی با اشاره به لزوم وجود این شرکت‌های خصوصی در همه استان‌های کشور گفت: از پارک‌های فناوری سراسر کشور خواسته‌ایم که با توجه به شناختی که از وضعیت استان دارند، یکی از شرکت‌های توانمند در زمینه ارزیابی را به دبیرخانه کارگروه معرفی کنند تا در دوره آموزشی و توانمندسازی حضور یابد. در آينده وظیفه پارک‌های فناوری، هدايت، حمایت و پشتیبانی از این شرکت‌های ارزیاب خواهد بود و امید است با همکاری مدیران پارک‌های فناوری و این شرکت‎‌ها، حجم بالای فعالیت‌های اجرایی قانون، به نحو مناسبی اجراء شود.

شایان ذکر است دراین هم‌اندیشی، هر یک از شرکت‌های ارزیاب، تجربیات و پیشنهاد خود را برای ارتقای فرآیند ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کردند.

 

تاریخ انتشار : 1394/06/01
کد : 70214
تعداد بازدید: 371