علم و تجربه مکمل هم هستند/ دانشگاه و صنعت نیازمند یکدیگرند

انصاری با بیان اینکه علم و تجربه مکمل هم هستند، گفت: استحکام ارتباط سیستماتیک صنعت و دانشگاه، هم صنعت را از نیرو و مغز نخبگانی و ایده‌پردازی آن بهره‌مند می‌کند و هم با تبدیل نیازها و چالش‌های صنعتی به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی نقش موثری در مهارت‌افزایی و توان‌افزایی دانشجویان دارد.

انصاری با بیان اینکه علم و تجربه مکمل هم هستند، گفت: استحکام ارتباط سیستماتیک صنعت و دانشگاه، هم صنعت را از نیرو و مغز نخبگانی و ایده‌پردازی آن بهره‌مند می‌کند و هم با تبدیل نیازها و چالش‌های صنعتی به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی نقش موثری در مهارت‌افزایی و توان‌افزایی دانشجویان دارد.

محمدرضا انصاری؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم بکارگیری اندیشه نخبگانی در جامعه، ارتباط دانشگاه با صنعت را یکی از راه‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانست.

وی افزود: متاسفانه دانشجویان با فضای حاکم بر صنعت و نقش رشته تخصصی خود در ارتقاء محصولات و خدمات صنعتی آشنایی نداشته و به همین دلیل مهارت کافی برای حضور پررنگ در عرصه تولید را ندارند.

انصاری ادامه داد: هم دانشگاه و هم صاحبان صنایع باید فضا را برای آشنایی بیشتر دانشجویان خاصه مستعدان‌برتر با مفاهیم و ادبیات صنعت فراهم کنند. حضور افراد موفق صنعت در دانشگاه، انتقال تجربیات آنان و همچنین ارائه و ارجاع نیازهای موجود به دانشجویان تصویری روشن از ابعاد و چالش‌های صنعت در ذهن پویای دانشجو ایجاد خواهد کرد.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌ مدرس اضافه کرد: از سوی دیگر کیفیت و کمیت بازدیدهای تخصصی از صنعت نیز باید افزایش یابد. حضور مداوم دانشجویی که در طول تحصیل فقط با مباحث نظری، آمار و معادله سروکار داشته است در یک واحد صنعتی بزرگ، ذهن را به‌مرور به سمت ایده‌پردازی و خلاقیت عملیاتی سوق می‌دهد و سبب می‌شود فرد در همان دوره دانشجویی راه خود را برای اشتغال انتخاب کند و بر اساس آن مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز شاخه کاری مورد نظر را در خود افزایش دهد.

وی با اشاره به لزوم گسترش دوره‌های کارآموزی، تصریح کرد: تابستان فرصتی مغتنم برای حضور دانشجو در واحدهای صنعتی است که البته تحقق این موضوع به ارتباط و تعامل دوسویه دانشگاه و صنعت نیاز دارد. در این فرصت دانشجویان عموماً درگیر امتحان و مباحث نظری نیستند و می‌توانند با تمرکز بیشتر و با کیفیت بهتر در صنعت حضور یابند و زمینه مناسب برای تبدیل اندیشه نظری به مهارت عملیاتی را در خود فراهم کنند.

انصاری با بیان اینکه پیاده‌شدن مباحث تئوری روی دستگاه‌ها و ابزارهای صنعتی اندوخته‌های عملیاتی افراد را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: به شخصه در دوره دانشجویی در دو واحد صنعتی بزرگ فعالیت کردم و در همان مقطع کوتاه دانسته‌های بسیاری به داشته‌های من اضافه شد که هنوز هم از آنها حتی در تدریس مباحث نظری، بهره‌ می‌برم.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌ مدرس در پایان با اشاره به اینکه علم و تجربه مکمل هم هستند، تصریح کرد: استحکام ارتباط سیستماتیک صنعت و دانشگاه، هم صنعت را از نیرو و مغز نخبگانی و ایده‌پردازی آن بهره‌مند می‌کند و هم با تبدیل نیازها و چالش‌های صنعتی به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی نقش موثری در مهارت‌افزایی و توان‌افزایی دانشجویان دارد.‌ باید دانست علم و تجربه مکمل هم هستند و همین سبب می‌شود که نه صنعت از دانشگاه بی‌نیاز باشد و نه دانشگاه از صنعت.

 

 

تاریخ انتشار : 1395/01/31
کد : 70190
تعداد بازدید: 310