پرداخت حمایت‌های تشویقی/
800 محقق در حوزه فناوری نانو حمایت شدند

طی یک سال گذشته بیش از 27 میلیارد ریال حمایت تشویقی از سوی معاونت علمی و فناوری به پژوهشگران حوزه نانو پرداخت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ 800 محقق و پژوهشگر حوزه نانو سال گذشته از خدمات حمایتی و تشویقی  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شدند. بر اساس آمارهای موجود، این پرداخت‌ها به یک هزار و 480 مقاله حدود 26 میلیارد و 178 میلیون و 820 هزار ریال بود.

همچنین این ستاد 546 میلیون ریال برای 44 پایان‌نامه صنعتی کاربردی پرداخت کرده است. 467 میلیون و 900 هزار ریال برای حمایت از چاپ کتاب ها و 233 میلیون ریال برای سایر مواردی چون پایان‌نامه‌ها داوری‌ها و غیره پرداخت کرده است.

حمایت از پژوهش و تحقیق در عرصه‌های فناورانه یکی از پایه‌های توسعه پایدار در کشور است. اتفاقی که می‌تواند زمینه رشد و تعالی کشور را فراهم کند. بر همین اساس ستاد توسعه فناوری نانو یکی از اولویت‌های اصلی خود را حمایت از پژوهشگران و محققان قرار داده است تا با این کار فناوری نانو در کشور را توسعه دهد.

یکی دیگر از اقدامات این ستاد، حمایت از چاپ مقاله در مجلات منتخب است. مجلات منتخب در 155 حوزه موضوعی هستند و سعی شده در تمامی حوزه‌های علوم و فناوری نانو، حداقل یک مجله وجود داشته باشد. این مجلات در 4 گروه «الف، ب، ج و د » تقسیم شده‌اند که به ترتیب، حمایتی به مبلغ 400 میلیون، 100 میلیون، 40میلیون و 15 میلیون ریال برای آنها در نظر گرفته شده است.

تاریخ انتشار : 1400/08/03
کد : 112336
تعداد بازدید: 238