در اردبیل/
نشست هم‌اندیشی نخبگانی برگزار شد

نشست هم‌اندیشی بنیاد نخبگان استان اردبیل و اداره‌کل آموزش و پرورش استان با حضور رؤسای دو نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری برنامه‌های تعاملی و هم‌افزایی با دستگاه‌های درون‌استانی، نشست هم‌اندیشی بنیاد نخبگان استان اردبیل و اداره‌کل آموزش و پرورش استان با حضور رؤسای دو نهاد برگزار شد.

در این نشست دو طرف بر ایجاد و افزایش ارتباط بیشتر در حوزۀ شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی و استفاده از ظرفیت‌های درون‌استانی برای حمایت بیشتر از جامعۀ مستعدان دانش‌آموزی تأکید کردند.

اجرای برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در سطح دانش‌آموزی مانند طرح ایران‌گشت با همکاری آموزش و پرورش و طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در قالب رویدادهای شناسایی استعدادها و هدایت آنها، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

در این دیدارهمچنین به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان در داوری جشنوارۀ استانی خوارزمی و همچنین المپیادهای علمی اشاره شد.

تاریخ انتشار : 1400/07/27
کد : 112313
تعداد بازدید: 144