به همت بنیاد نخبگان تهران صورت گرفت/
بررسی افسردگی و نقش آن در کاهش کارکرد کمی و کیفی مغز

کارگاه آموزشی «کنترل افسردگی و اضطراب» به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری برنامه‌های نخبگانی و با هدف افزایش مهارت در زمینۀ خودشناسی، کارگاه آموزشی «کنترل افسردگی و اضطراب» به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور دانشجویان مشمول طرح شهید وزوایی و همچنین دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن برگزار شد، ضمن تعریف دقیق افسردگی و سطوح مختلف آن، بر نقش این احساس در تنزل کیفی و کمّی فعالیت‌های فکری، مغزی، حرفه‌ای و شخصی و همچنین کاهش چشمگیر قدرت تصمیم‌گیری و ایده‌پردازی افراد تأکید و راه‌های برون‌رفت از آن و رسیدن به شادابی و نشاط جسمی و روحی تشریح شد.

در ادامه ضمن اشاره به تفاوت‌های اضطراب و افسردگی، انواع اضطراب و عوامل مؤثر در آت توضیح داده شد و سپس دو سرفصل «انواع خودانتقادی» و «چرخۀ طرح هیجانی» مورد بررسی قرار گرفت.

این کارگاه بعد از دو کارگاه «اعتماد به نفس» و «مدیریت روابط بین فردی»، سومین مورد از مجموعه کارگاه‌های خودشناسی بود که به همت بنیاد نخبگان استان تهران در شهریورماه برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1400/06/29
کد : 112164
تعداد بازدید: 133