شهردار اردبیل تأکید کرد:
ضرورت بکارگیری توان نخبگانی در بخش‌های مورد نیاز

صفری ضمن تأکید بر لزوم تزریق اندیشه و توان نخبگان بومی به بخش‌های مورد نیاز، بر توسعۀ همکاری‌های دوسویه با بنیاد نخبگان استان تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری برنامه‌های هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های درون‌استانی و به منظور همگرا کردن و تعامل بیشتر نهادهای استانی با اهداف تعیین شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل با شهردار جدید اردبیل دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، محمود صفری؛ شهردار اردبیل ضمن تأکید بر لزوم تزریق اندیشه و توان نخبگان بومی به بخش‌های مورد نیاز، حمایت از اجتماع نخبگانی و زمینه‌سازی برای مانایی متخصصان و محققان استان در بوم‌اقلیم را یک ضرورت دانست و بر توسعۀ همکاری‌های دوسویه در این بخش خاصه در چالش‌های موجود در شهرداری تأکید کرد.

حسین شایقی؛ رییس بنیاد نخبگان استان نیز با اشاره به محورهای فعالیتی این بنیاد، برنامه و اقدام‌های ملی بنیاد ملی نخبگان از جمله تکریم از نخبگان و سرآمدان استانی و ایجاد باغ مفاخر را تشریح کرد و بر لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با جامعۀ نخبگانی تأکید کرد. 

تاریخ انتشار : 1400/06/27
کد : 112144
تعداد بازدید: 138