روزشمار| پیوند فناورانه محققان با همگرایی

همگرایی فناوری‌های در دنیای امروز با سرعت در حال توسعه است تا با این اتفاق توسعه محصولات نوآور و فناورانه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ فناوری‌های همگرا مجموعه ای از فناوری‌های نوظهور هستند که محققان از حوزه های علمی نانو، زیست فناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی را گرد هم جمع می‌کند تا محصولی فناورانه توسعه یابد. از سال 94 با راه اندازی مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات در این حوزه شتاب گرفت. در این روزشمار مهمترین اقدامات این مرکز را می‌خوانیم.

1394

شکل‌گیری مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری.

راه‌اندازی واحد ترویج و فرهنگسازی.

1395

تدوین و انتشار نسخه نخست سند راهبردی فناوری‌های همگرا در کشور.

انتشار فراخوان تخصصی محصولات همگرا در حوزه رابط های مغز و رایانه.

انتشار ماهنامه ترویجی فناوری‌های همگرا.

انتخاب 5 نقطه همگرایی دارای اهمیت.

توزیع و انتشار دیجیتال ویژه‌نامه اختصاصی برای نقاط همگرایی دارای اولویت.

انتشار ماهنامه دانش آموزی فناوری های همگرا.

1396

برگزاری 6 سمینار تخصصی در زمینه فناوری های همگرا.

تدوین گزارش فرصت های کسب و کار برای 7 نقطه همگرایی فناوری ها.

تدوین نقشه راه فناوری- محصول برای 4 نقطه همگرایی فناوری ها.

شناسایی و مطالعه فناوری های نسل جدید توالی یابی و مصاحبه با بازیگران کلیدی توسعه.

تدوین نقشه راه توسعه زنجیره ارزش نسل جدید توالی یابی.

انتشار 4 فصلنامه فناوری های همگرا به همراه 12 ویژه نامه تلاقی با هدف بررسی تخصصی نقاط همگرایی فناوری های منتخب.

1397

انتشار 4 فصلنامه ترویجی.

انتشار دو ویژه‌نامه تلاقی در حوزه رابط های مغز و رایانه و نسل جدید توالی یابی.

شناسایی کسب و کارها متخصصان و مراکز مرتبط با نسل جدید توالی یابی.

مطالعه و برنامه ریزی راه اندازی پایگاه ملی داده.

کمک به ارزیابی و امکان سنجی تولید کیت ها و لوازم مصرفی آن.

برگزاری نخستین مسابقه تحلیل داده ها با هدف توسعه کسب و کارهای نوپا.

انتشار نخستین و دومین فراخوان برنامه نوپاهای فناوری های همگرا.

برگزاری 2 دوره پیش شتابدهی ویژه استارتاپ های منتخب برنامه اول نوپاهای فناوری های همگرا.

1398

انتشار فراخوان سوم برنامه نوپاهای همگرا.

برگزاری 2 دوره پیش شتابدهی استارتاپ های منتخب دوم و سوم نوپاهای همگرا.

برگزاری رویداد روز انتخاب برای معرفی استارتاپ های موفق دوره پیش شتابدهی.

انعقاد قرارداد سه جانبه حمایت از کسب و کارهای داده های زیستی.

انتشار نخستین فراخوان حمایت از کسب و کارهای داده های زیستی در کشور.

مطالعه و تحلیل اسناد بالادستی کشورهای پیشرو در حوزه زیست شناسی مصنوعی، تهیه پایگاه داده از شرکت های حوزه زیست شناسی مصنوعی در دنیا به همراه شناسایی شبکه ای از نیروی انسانی متخصص و شرکت های مرتبط این حوزه در کشور.

1399

انتشار 4 شماره فصلنامه ترویجی.

انتشار فراخوان چهارم برنامه نوپاهای همگرا، برگزاری دوره پیش شتابدهی استارتاپ های منتخب برنامه چهارم نوپاهای همگرا.

تدوین برنامه دوسالانه توسعه زیست مهندسی در کشور به همراه بسترسازی و توسعه نخبگانی در قالب 5 اقدام راهبردی.

برگزاری 7 دوره مجازی آموزشی زیست مهندسی برای دانشجویان حوزه زیست‌فناوری و علوم مهندسی.

تدوین و انتشار گزارش بررسی 45 نقطه همگرایی فناوری‌های جدید.

حمایت از توسعه فناوری 5  محصول استارتاپ‌های منتخب برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا.

برگزاری دومین فراخوان حمایت از کسب‌وکارهای داده‌های زیستی.

حمایت از توسعه فناوری 2  محصول استارتاپ‌های منتخب برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا .

حمایت از 4 شرکت برای توسعه فناوری و محصول در زمینه نسل جدید توالی یابی.

1400

انتشار فراخوان پنجم برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا.

برگزاری رویداد معرفی 26 محصول حوزه فناوری‌های همگرا.

برگزاری دوره پیش‌شتابدهی (اعتبارسنجی) ویژه استارتاپ‌های منتخب پنجمین برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا.

حمایت از راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات زیست مهندسی (ایجاد بانک قطعات زیستی).

 

تاریخ انتشار : 1400/06/24
کد : 112137
تعداد بازدید: 183